Nổi Bật
0 out of 5

Tám chặng đường đi tới hạnh phúc

35,000 
• Tác giả: Raniero Cantalamessa •  Chuyển ngữ: Lm. Trần Đình Quảng • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 170 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu với ĐGH Phanxicô

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Hộp • Kích thước: 7 x 14cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Các tín biểu, định tín và tuyên bố của Giáo hội công giáo

1,000,000 
• Tác giả: Heinrich Denzinger • Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Hòa, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Cứng • Kích thước: 17 x 25cm • Số trang: 2000 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thực hành chiêm niệm theo Gioan Thánh Giá

36,000 
• Tác giả: James W. Kinn • Dịch giả: Lê Công Đức, PSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 165 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thánh Phaolô và tân phúc âm hóa

40,000 
• Tác giả: Ronald D. Witherup • Dịch giả: Nguyên Quí Khôi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Nền văn chương khôn ngoan

90,000 
• The New Jerome Biblical Commentary • Dịch giả: Lm. Gioankim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 590 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Biết bao nhiêu tình – Những gợi ý cầu nguyện, tĩnh tâm

36,000 
• Tác giả: Lm. Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 153 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Mầu nhiệm vượt qua trong lịch sử, phụng vụ và đời sống

42,000 
• Tác giả: Raniero Cantalamessa • Chuyển ngữ: Lm Micae Trần Đình Quảng, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 217 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

The parables of Jesus

18,000 
• Tác giả: Sophie Furlaud, Anne - Sophie du Bouetiez • Ảnh minh họa: Khohiro Hata • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Saint Augustine

18,000 
• Tác giả: Emmanuelle Rémond – Dalyac • Ảnh minh họa: Louis Alloing • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

The three great Catholic prayers

18,000 
• Tác giả: Benoit Marchon, Catherine de Lasa, Jean Debruynne • Ảnh minh họa: Simon Kroug, Marcelino Truong • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Jonah and the big fish

18,000 
• Tác giả: Matthieu de Laubier • Ảnh minh họa: Yasuyuki Hamamoto • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

The Miracles of Jesus

18,000 
• Tác giả: Emmanuelle Rémond, Delphine Saulière, Monique Scherrer • Ảnh minh họa: Marcelino Truong • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

The last days of Jesus

18,000 
• Tác giả: Anne-Sophie du Bouetiez, Sophie Furlaud • Ảnh minh họa: Koshiro Furlaud • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

10 Psalms

18,000 
• Tác giả: Monique Scherrer - Anne Louise Mahoney • Ảnh minh họa: Hélène Georges • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

The Wonderful Story of Christmas

18,000 
• Tác giả: Matthieu de Laubier • Ảnh minh họa: Carme Solé Vendrell • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

The Life of Jesus

18,000 
• Tác giả: Marie-Hélène Delval, Monique Scherrer • Ảnh minh họa: Hervé Flores • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Moses great adventure

18,000 
• Tác giả: Jean Mercier, Monique Scherrer • Ảnh minh họa: Étienne Jung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Thérèse the little Flower

18,000 
• Tác giả: Emmanuelle Rémond - Dalyac • Ảnh minh họa: Louis Alloing • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

David and Goliath

18,000 
• Tác giả: Anne-Sophie du Bouetiez, Sophie Furlaud • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 18 x 23 cm • Số trang: 24 • Năm xuất bản: 2014
Loading...