0 out of 5

Sống lời ca ngợi

40,000 
• Tác giả: Bertrand Georges • Dịch giả: Lm. P. Nguyễn Tuyên Phương • NXB: Đông Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 221 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thân xác để yêu thương

20,000 
• Tác giả: Đức Cha ANDRÉ JOSHEP LÉONARD • Dịch giả: Lm. Antôn Nguyễn Thái Tài • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12 x 20,5 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Để cứu hàng ngàn linh hồn

65,000 
• Tác giả: FR. BRETTA. BRANNEN • Dịch giả: Lm. Đinh Việt Hùng • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 500
Nổi Bật
0 out of 5

Từ điển công giáo

350,000 
• Tác giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 17 x 24 cm • Số trang: 1220 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tĩnh tâm với đức thánh cha Phanxicô

34,000 
• Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 194 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sổ tay kinh nghiệm tĩnh tâm

36,000 
• Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 210 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Phân định giữa đời thường

34,000 
• Tác giả: Lm. Võ Tá Hoàng & Lm. Võ Tá Khánh • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 229 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Yêu cách khác

57,000 
• Tác giả: RANIERO CANTALAMESSA • Dịch giả: Lm. Trần Đình Quảng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 320 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lắng trong sương (Thơ)

38,000 
• Tác giả: Song Lam • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianey

95,000 
• Tác giả: Cha Gioan Maria Vianey • Dịch giả: Vũ Đức Thành • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 656 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tông huấn Đức Kitô hằng sống

32,000 
• Tác giả: Giáo hoàng Phanxicô • Dịch giả: Lm Lê Công Đức • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 201 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tám chặng đường đi tới hạnh phúc

35,000 
• Tác giả: Raniero Cantalamessa •  Chuyển ngữ: Lm. Trần Đình Quảng • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 170 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu với ĐGH Phanxicô

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Hộp • Kích thước: 7 x 14cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Các tín biểu, định tín và tuyên bố của Giáo hội công giáo

1,000,000 
• Tác giả: Heinrich Denzinger • Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Hòa, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Cứng • Kích thước: 17 x 25cm • Số trang: 2000 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thực hành chiêm niệm theo Gioan Thánh Giá

36,000 
• Tác giả: James W. Kinn • Dịch giả: Lê Công Đức, PSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 165 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sức mạnh của ơn gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Lm. Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thánh Phaolô và tân phúc âm hóa

40,000 
• Tác giả: Ronald D. Witherup • Dịch giả: Nguyên Quí Khôi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Nền văn chương khôn ngoan

90,000 
• The New Jerome Biblical Commentary • Dịch giả: Lm. Gioankim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 590 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tin mừng Chúa Nhật Năm C

55,000 
• Tác giả: ĐGH Bênêđíctô XVI & ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Gioan Baotixita Lưu Văn Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 304 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tin mừng đã được loan báo

80,000 
• Tác giả: Lm. LG Đặng Quang Tiến • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2018
Loading...