0 out of 5

Hoa tâm

35,000 
• Tác giả: Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Ngân • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 15 cm • Số trang: 187 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Lý thuyết âm nhạc và phương pháp đệm đàn organ trong phụng vụ tập 1

90,000 
• Tác giả: Ngô Ngọc Thắng • NXB: Âm Nhạc • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 21 x 30 cm • Số trang: 208 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Lý thuyết âm nhạc và phương pháp đệm đàn organ trong phụng vụ tập 2

90,000 
• Tác giả: Ngô Ngọc Thắng • NXB: Âm Nhạc • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 21 x 30 cm • Số trang: 208 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Sách giáo lý hội thánh Công giáo

200,000 
• Tác giả: Ủy ban Kinh thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16.5 x 24 cm • Số trang: 1083 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Công đồng Vaticannô II

120,000 
• Dịch giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14 x 20.5 cm • Số trang: 1043 • NXB: 2016
0 out of 5

Bản toát yếu sách giáo lý của Hội thánh Công giáo

38,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ủy ban Giáo lý Đức tin • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 303 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Bản hỏi thưa giáo lý hội thánh Công giáo

20,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ủy ban giáo lý đức tin • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 11 x 17 cm • Số trang: 231 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Sách bài đọc toàn niên

180,000 
• Tác giả: Vũ Đình Thi va Nguyễn Minh Khẩn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa da • Số trang: 1389 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Docat

70,000 
• Tác giả: Bernhard Meuser • Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin - Hội đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 321 • NXB: 2017
0 out of 5

Youcat

60,000 
• Tác giả: Bênêđictô XVI • Dịch giả: Antôn Nguyễn Mạnh Đồng • NXB: Văn hóa - Văn Nghệ TP.HCM • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 407 • NXB: 2016
Loading...