0 out of 5

Tâm hồn bị xé làm đôi các cuộc trở lại chớp nhoáng

22,000 
• Tác giả: Nguồn từ các trang mạng • Dịch giả: An Nguyễn và Nguyễn Tùng Lâm • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 140  
0 out of 5

Chúa Kitô không để tôi chọn lựa các cuộc trở lại lạ lùng

28,000 
• Tác giả: Từ nhiều trang mạng • Dịch giả: An Nguyễn và Nguyễn Tùng Lâm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 180
0 out of 5

Văn chương Gioan – Giáo trình phúc âm Gioan

47,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 337  
0 out of 5

Tôi tin tưởng ở con người

21,000 
• Tác giả: Đối thoại Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Sergio Rubin • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang:156  
0 out of 5

Đức Phanxicô Giáo hoàng của quần chúng

19,000 
• Tác giả: Juan Carlos Scannone • Dịch giả: Nguyễn Tùng Lâm • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 108    
0 out of 5

Allô! Cha là Giáo hoàng đây… Con khỏe không?

20,000 
• Tác giả: Rosario Carello • Dịch giả: Marta An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 100    
0 out of 5

Thánh thể trọng tâm đời sống của tôi

18,000 
• Tác giả: Henri J.M Nouwen • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn - Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 83  
0 out of 5

Phanxicô giáo hoàng của thế giới mới

16,000 
• Tác giả: Michel Cool • Dịch giả: Nguyễn Tùng Lâm • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 116 • NXB: 2013
0 out of 5

Tinh hoa xử thế

17,000 
• Tác giả: Lâm Ngữ Đường • Tổng hợp: Mộng Bình Sinh • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 114  
0 out of 5

Sống trong ánh sáng

21,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Tổng hợp: Oanh Nguyễn • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 102  
0 out of 5

Cái ngày mà tôi…

14,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Tổng hợp: Oanh Nguyễn • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 102  
0 out of 5

Tình yêu nói chuyện với con cái

12,000 
• Tác giả: Nicole Bachara-Dominique Simonnet • Dịch giả: An Nguyễn • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 84  
0 out of 5

Thiên Chúa giải thích cho con cháu

10,000 
• Tác giả: Jacques Duquesne • Dịch giả: An Nguyễn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 80  
0 out of 5

Đan viện của tâm hồn

20,000 
• Tác giả: Joan Chittister • Dịch giả: Minh Tiến • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 120  
0 out of 5

Trại tập trung Auschwitz

11,000 
• Tác giả: Annette Wieviorka • Dịch giả: An Nguyễn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12,5 x 20,5 cm • Số trang: 69  
0 out of 5

Đối diện đau khổ chúng ta có thể làm gì?

16,000 
• Tác giả: Guy Gilbert • Dịch giả: Xavier Trần • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12,5 x 20,5 cm • Số trang: 94  
0 out of 5

Cánh cửa của trái tim

23,000 
• Tác giả: RENÉ-LUC •  Chuyển ngữ: Marta An Nguyễn • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 128 • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
0 out of 5

Chúa ở trọn tâm hồn

35,000 
• Tác giả: RENÉ-LUC •  Chuyển ngữ: Marta An Nguyễn • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 216 • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
0 out of 5

Các phúc thật nho nhỏ – Tập 2

12,000 
• Tác giả: Paul Dominique – Marcovits • Dịch giả: Xavier Tran • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 83
0 out of 5

Cuộc chiến đấu thiêng liêng theo thánh Biển Đức

14,000 
• Tác giả: Bernard Ducruet, OSB • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 54  
Loading...