0 out of 5

Thánh Rosa Lima: Câu chuyện của một cô bé được Chúa Hài Đồng dạy đọc và viết

38,000 
• Tác giả: MARY FABYAN WINDEATT • Dịch giả: Therese Thom Nguyen, OP • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 126 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thánh Martino Porres: Câu chuyện của cậu bác sĩ nhỏ thánh phố Lima, nước Pêru

42,000 
• Tác giả: MARY FABYAN WINDEATT • Dịch giả: Therese Thom Nguyen, OP • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 148 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về phụ nữ trong tân ước

50,000 
• Tác giả: JUDITH SCHUBERT, RSM • Dịch giả: Nguyễn Văn Huy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 178 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời sống thiêng liêng và những linh đạo căn bản

89,000 
• Tác giả: Linh mục Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 346 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Trong sự tìm kiếm tôn giáo đích thực

72,000 
• Tác giả: Michael D. Moga • Dịch giả: Lm. Lê Đình Trị • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 258 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Điều gì làm cho con người thực sự là người?

79,000 
• Tác giả: MICHAEL D. MOGA • Dịch giả: Lm. Lê Đình Trị • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 312 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về hôn nhân công giáo

36,000 
• Tác giả: PAUL TURNER • Dịch giả: Nguyễn Văn Huy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 100 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Các mẫu thức mạc khải

146,000 
• Tác giả: Avery Dulles • Chuyển ngữ: Lm. Lê Công Đức • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 507
0 out of 5

Cao cả thay mầu nhiệm cứu độ

58,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ái • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 201
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về sách Khải huyền

75,000 
• Tác giả: Mark Hitchcock • Dịch giả: Đỗ Văn Thuấn • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 262
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về ngũ thư

55,000 
• Tác giả: Raymond E. Murphy • Dịch giả: Nguyễn Trọng Đa • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 212
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về Kinh thánh

58,000 
• Tác giả: Raymond E. Brwon • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 218
0 out of 5

Bạn có thể chữa lành cuộc sống của bạn

76,000 
• Tác giả: LOUISE L.HAY • Dịch giả: Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 281 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tương giao đích thật

50,000 
• Tác giả: WAYNE JACOBSEN & CLAY JACOBSEN • Dịch giả: Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đức Giêsu với những cơn cám dỗ

42,000 
• Tác giả: Lm. Phạm Đức Tuấn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12,5 x 20,5 cm • Số trang: 188 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Kinh nghiệm đan tu

32,000 
• Tác giả: JAECHAN ANSELMO PARK, OSB • Dịch giả: Đan Viện Thiên Phước • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 136 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về các bí tích chữa lành

52,000 
• Tác giả: PAUL JEROME KELLER, OP • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 185 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

12 bí quyết tăng cường sức sống tâm linh

62,000 
• Tác giả: RICHARD P.JOHNSON • Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, ofm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 230 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tôi tìm đường về nhà

30,000 
• Tác giả: HENRI NOUWEN • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 140 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sống đẹp hơn: Mười bảy quy tắc

30,000 
• Tác giả: OGMANDINO • Dịch giả: Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 134 • Năm xuất bản: 2019
Loading...

0938.037.175