0 out of 5

Kinh Thánh

800,000 
• Dịch giả: Lm Giuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 15 x 23 cm • Số trang: 2934 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Kinh Thánh

150,000 
• Dịch giả: Lm Giuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 616 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Tìm hiểu giáo luật về hôn nhân và gia đình – Q.2

22,000 
• Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 160 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Kỹ năng sinh hoạt

25,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 174 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Tháng kính Đức Mẹ

13,000 
• Tác giả: Lm. Phê rô Nguyễn Châu Hải • NXB: Tp. Hồ Chí Minh • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 154 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Tháng kính thánh Giuse

6,500 
• Tác giả: Michel Remery • Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 118 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tháng kính thánh tâm

12,000 
• Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 153 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Tập sống trước nhan thánh chúa

7,000 
• Tác giả: Thánh Anphong • Dịch giả: Lm. MJ. Trường Luân, CSsR • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 95 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần

10,000 
• Tác giả: Thánh Anphong • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 95 • Năm xuất bản: 2005
0 out of 5

Đức Giêsu là ai – Dẫn nhập vào Kitô học

59,000 
• Tác giả: Thomas P. Rausch • Dịch giả: Lm. Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 390 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Bình an cho các con

48,000 
• Tác giả: Bernard Haring • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 318 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Thần học luân lý một cái nhìn mới

45,000 
• Tác giả: Lm Phêrô Trần Mạnh Hùng, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 302 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Phục vụ

30,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 250 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Hy sinh

32,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 183 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Sư phạm huấn giáo – Tâm lý các lứa tuổi

24,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 204 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Cầu nguyện

30,000 
• Dịch giả: Lm. Lê Quang Uy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 171 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Ca nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

60,000 
• Tác giả: Nhà Sách Đức Mẹ • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 298 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Linh mục thánh

25,000 
• Tác giả: Athanaciô Bierbaum, OFM • Dịch giả: Lm Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Phi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 154 • Năm xuất bản: 2012  
0 out of 5

Tìm hiểu tính dục con đường đạt tới sự thân mật

28,000 
• Tác giả: Fran Ferder & John Heagle • Dịch giả: Lm Tiến Lộc & Các bạn • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 239 • Năm xuất bản: 2008  
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Bài hát

38,000 
• Tác giả: Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 223 • Năm xuất bản: 2007
Loading...