0 out of 5

Rượu lễ Carmelitano

1,100,000 
• Thành phần: Nho trắng ngọt nhẹ • Nồng độ: 15% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Vino DeMiSa Moscatel

620,000 
• Thành phần: Nho trắng ngọt nhẹ • Nồng độ: 15% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Angelica

320,000 
• Thành phần: Nho trắng • Nồng độ: 18% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Mỹ
0 out of 5

Rượu lễ Cribari Golden Angelica

340,000 
• Thành phần: Nho trắng • Nồng độ: 18% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Mỹ
0 out of 5

Rượu lễ Pellegrino

380,000 
• Thành phần: Nho trắng • Nồng độ: 16% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Ý
0 out of 5

Rượu lễ Vinum Altaris J.Salla

460,000 
• Thành phần: Nho trắng • Nồng độ: 15.% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Vino DeMiSa Moscatel

620,000 
• Thành phần: Nho trắng ngọt nhẹ • Nồng độ: 15.% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Vino DeMiSa Superior

400,000 
• Thành phần: Nho trắng ngọt • Nồng độ: 15.5% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Vino De Misa Red Wine

400,000 
• Thành phần: Nho đỏ • Nồng độ: 15% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Vino DeMiSa Sweet Superior

360,000 
• Thành phần: Nho trắng ngọt • Nồng độ: 15% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Sevenhill

335,000 
• Thành phần: Nho đỏ • Nồng độ: 18% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Úc
0 out of 5

Rượu lễ Vinum Missae

395,000 
• Thành phần: Nho trắng • Nồng độ: 15% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Vinum Altaris Misae Tarragona

330,000 
• Thành phần: Nho trắng • Nồng độ: 15% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu lễ Mompo

310,000 
• Thành phần: Nho trắng • Nồng độ: 15% • Thể tích: 750 ml • Xuất xứ: Tây Ban Nha  
0 out of 5

Rượu lễ Sant Leandro

350,000 
• Thành phần: Nho trắng tươi • Thể tích thực: 750 ml • Nồng độ: 15% • HSD: Vô thời hạn • Xuất xứ: La Baronia De Turis Coop.v - Tây Ban Nha
0 out of 5

Rượu Vinum Missae

395,000 
• Thể tích: 750ml • Nồng độ: 16% • Thành phần: Rượu lên men từ nho không qua chưng cất. • Xuất xứ: Sapin (Tây Ban Nha) • Sản xuất và đóng chai tại: Vinum Missae S,L
Loading...