0 out of 5

Nến tealight

19,000 
• Chất liệu: sáp nguyên chất • Số lượng: 8 viên • Thời gian cháy: 2 giờ • Đơn giá: 19.000/1 vĩ  
0 out of 5

Nến thơm tealight

47,000 
• Chất liệu: sáp nguyên chất • Số lượng: 10 viên • Thời gian cháy: 1-1.5 giờ  
0 out of 5

Nến tealight

11,000 
• Chất liệu: sáp nguyên chất • Số lượng: 10 viên • Thời gian cháy: 1-2 giờ  
0 out of 5

Nến điện

27,000 
• Chất liệu: Nhựa • Kích thước: 5x7cm    
0 out of 5

Nến điện tử đổi màu

14,000 
• Chất liệu: Nhựa • Kích thước: 3x4cm • Đơn giá: 14.000/1cây  
0 out of 5

Nến điện tử

27,000 
• Chất liệu: Nhựa • Kích thước: 4x6cm
0 out of 5

Nến điện tử

33,000 
• Chất liệu: Nhựa • Kích thước: 5x9cm  
0 out of 5

Nến điện tử

40,000 
• Chất liệu: Nhựa • Kích thước: 5x12cm  
0 out of 5

Nến tealight

120,000 
• Chất liệu: sáp nguyên chất • Số lượng: 100 viên/ 1 vĩ • Thời gian cháy mỗi viên: 2-5 giờ
0 out of 5

Nến tealight

55,000 
• Chất liệu: sáp nguyên chất • Số lượng: 9 viên/ 1 vĩ • Thời gian cháy mỗi viên: 8-10 giờ
0 out of 5

Nến xoắn

18,000 
•Chất liệu: sáp nguyên chất • Kích thước: 25cm
0 out of 5

Nến xoắn cặp

22,000 
•Chất liệu: sáp nguyên chất • Kích thước: 19cm
0 out of 5

Nến thơm hoa hồng

27,000 
•Chất liệu: sáp nguyên chất • Kích thước: 3.5x6cm
0 out of 5

Nến đế đồng

665,000 
• Kích thước: 32cm • Chất liệu: Đế bằng đồng, nến bằng nhựa
0 out of 5

Nến đế đồng

630,000 
• Kích thước: 25cm • Chất liệu: Đế bằng đồng, nến bằng nhựa
Loading...