0 out of 5

Hộp đựng MTC

110,000 
• Kích thước: 12cm • Chất liệu: sơn mài  
0 out of 5

Hộp MT Italia-Chén và JHS

1,900,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp đựng mình thánh nhỏ

135,000 
• Đường kính hộp: 4.5cm • Chiều cao: 1.5cm • Số lượng bánh: 5c • Chất liệu: Xiniken • Trọng lượng: 0.5g
0 out of 5

Hộp đựng mình thánh

465,000 
• Đường kính hộp: 7cm • Chiều cao: 2cm • Số lượng bánh: 15c • Chất liệu: Xi vàng • Trọng lượng: 1g
0 out of 5

Hộp đựng mình thánh lớn

265,000 
• Đường kính hộp: 8.5cm • Chiều cao: 1.5cm • Số lượng bánh: 15c • Chất liệu: Xiniken • Trọng lượng: 1g
0 out of 5

Hộp đựng mình thánh lớn

265,000 
• Đường kính hộp: 8.5cm • Chiều cao: 1.5cm • Số lượng bánh: 15c • Chất liệu: Xiniken • Trọng lượng: 1g
0 out of 5

Hộp đựng mình thánh

465,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Chất liệu: Xi vàng • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp đựng mình thánh

500,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Chất liệu: xi vàng • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp đựng mình thánh

1,000,000 
• Đường kính hộp: 7cm • Chiều cao: 3cm • Số lượng bánh: 35c • Chất liệu: Xi vàng • Trọng lượng: 1.5g
0 out of 5

Hộp MT Italy-JHS màu

2,000,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp MT Italy-Con Cá và mỏ neo

1,900,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp MT Italy-Chim Bồ Câu màu

2,000,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp MT Italy-Chữ AQ

1,900,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp MT Italy-5 bánh-2 cá

2,000,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp MT Italy-Nến, chén và JHS

1,900,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp MT Italy-Chén, Bánh và lúa

1,900,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
0 out of 5

Hộp MT Italy-Thập giá-Con Chiên màu

2,000,000 
• Đường kính hộp: 50mm • Chiều cao: 15mm • Số lượng bánh: 5c • Trọng lượng: 100g
Loading...