0 out of 5

Thánh gia bán thân

145,000 
• Kích thước: 14 cm • Chất liệu: Polymer
0 out of 5

Thánh gia đứng

165,000 
• Kích thước: 22 cm • Chất liệu: Polymer
0 out of 5

Tượng lộ đức

120,000 
• Kích thước: 12cm • Chất liệu: bằng sứ
0 out of 5

Tượng thánh gia

427,000 
• Kích thước: 30cm • Chất liệu: bằng sứ
0 out of 5

Tượng Pieta

214,000 
• Kích thước: 5cm • Chất liệu: Polime phủ đồng
0 out of 5

Tiệc ly

240,000 
• Kích thước: 5cm • Chất liệu: Polime phủ đồng
0 out of 5

Mẹ hằng cứu giúp

200,000 
• Kích thước: 12cm • Chất liệu: Polime phủ đồng
0 out of 5

Thánh giá đồng

4,200,000 
• Kích thước: 50cm • Chất liệu: Đồng đúc
0 out of 5

Thánh giá mạ vàng

5,800,000 
• Kích thước: 45cm • Chất liệu: Mạ vàng
0 out of 5

Đức Mẹ Màu Dark English

4,300,000 
• Kích thước: 40cm • Chất liệu: Đồng đúc
0 out of 5

Giuse bế Chúa

800,000 
• Kích thước: 25cm • Chất liệu: Polime phủ đồng
0 out of 5

Giuse màu Dark English

4,300,000 
• Kích thước: 40cm • Chất liệu: Đồng đúc
Loading...

0938.037.175