0 out of 5

Mẹ quan họ

200,000 
• Kích thước: 30cm • Chất liệu: giả đá
0 out of 5

Mẹ quan họ

220,000 
• Kích thước: 30cm • Chất liệu: giả đá
0 out of 5

Chịu nạn

1,330,000 
• Kích thước: 35cm • Chất liệu: Gỗ Pomu
0 out of 5

Chúa đội mão gai

3,750,000 
• Kích thước: 35cm • Chất liệu: gỗ giáng hương
0 out of 5

Thánh gia

2,240,000 
• Kích thước: 40cm • Chất liệu: gỗ trai
0 out of 5

Thánh gia

2,240,000 
• Kích thước: 40cm • Chất liệu: gỗ trai
0 out of 5

Thanh gia

2,400,000 
• Kích thước: 43cm • Chất liệu: gỗ sao
0 out of 5

Thánh gia

1,600,000 
• Kích thước: 25cm • Chất liệu: Điêu khắc trên gỗ trai
0 out of 5

Chúa mão gai

5,350,000 
• Kích thước: 40cm • Chất liệu: Gỗ hương
0 out of 5

Đức Mẹ

1,200,000 
• Kích thước: 35cm • Chất liệu: Điêu khắc trên gỗ sao
0 out of 5

Đức Mẹ

1,300,000 
• Kích thước: 50cm • Chất liệu: trượng điêu khắc trên gỗ
0 out of 5

Đức Mẹ hoa hồng

62,000 
• Kích thước: 15cm • Chất liệu: Sứ - màu vẽ
0 out of 5

Mẹ Thiên Chúa

80,000 
• Kích thước: 13cm • Chất liệu: sứ - vẽ
0 out of 5

Thánh giá để bàn

212,000 
• Kích thước: 20cm
0 out of 5

Thánh giá hình để bàn

53,000 
• Chất liệu: giấy cứng • Kích thước: 20cm
0 out of 5

Thánh giá để bàn

150,000 
• Chất liệu: giả đồng • Kích thước: 18cm
0 out of 5

Đức Mẹ hoa huệ

22,500,000 
• Kích thước: 1m • Chất liệu: Composite cao cấp
0 out of 5

Mẹ bế chiên

2,450,000 
• Kích thước: 35cm • Chất liệu: Composite cao cấp
0 out of 5

Đức Mẹ ban ơn cổ điển

14,640,000 
• Kích thước: 80cm • Chất liệu: Composite cao cấp
0 out of 5

Đức Mẹ Hòa Bình

15,680,000 
• Kích thước: 80cm • Chất liệu: Composite cao cấp
Loading...