0 out of 5

Nhật ký Đức Giêsu

29,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5cm • Số trang: 151 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Nhật ký truyền giáo

45,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5cm • Số trang: 295 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Nhật ký truyền giáo

35,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 292 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Viết cho em

35,000 
• Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 303 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Như tiếng chim hót

13,000 
• Tác giả: Anthony de Mello • Dịch giả: Lâm Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 119
0 out of 5

Những câu chuyện hài hước và khôn ngoan – Tập 1

13,000 
• Tác giả: Anthony de Mello • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 87
0 out of 5

Điên như hiền giả – Tập 2

15,000 
• Tác giả: Roger Pol Droit • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 118
0 out of 5

Điên như hiền giả – T1

17,000 
• Tác giả: Roger Pol Droit • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 114
0 out of 5

Những câu chuyện hài hước và khôn ngoan – Tập 2

13,000 
• Tác giả: Anthony de Mello, SJ • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 110
0 out of 5

Một phút khôn ngoan

16,000 
• Tác giả: Anthony De Mello • Dịch giả: Ignace Trần • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 102
0 out of 5

Cổ học tinh hoa

18,000 
• Tác giả: Ôn Như - Nguyễn Văn Ngọc - Từ An - Trần Lê Nhân • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 121
0 out of 5

Những huyền thoại đẹp nhất Do Thái – Tập 1

17,000 
• Nguyên Tác: Les plus belles Légendes Juives • Tác giả: Victor Malka • Dịch giả: Lâm Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 107  
0 out of 5

Tâm sự một loài hoa trên tường đá

45,000 
• Tác giả: Cao Gia An, S.J • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 168 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 7

30,000 
• Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 171 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 6

30,000 
• Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 207 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 5

28,000 
• Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 175 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 4

30,000 
• Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 165 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 3

28,000 
• Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 163 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 2

30,000 
• Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 200 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 1

30,000 
• Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 205 • Năm xuất bản: 2011
Loading...