0 out of 5

Chuyện đáng nhớ và đáng quên của tuổi trẻ

39,000 
• Tác giả: Armelle Barrès • Dịch giả: Ngọc Yến – Văn Chính • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 22 x 20 cm • Số trang: 63 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Những câu chuyện giáng sinh cho bạn

45,000 
• Tác giả: Ferrero Bruno • Dịch giả: Ngọc Yến – Văn Chính • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 87 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đấng ở trên cao

25,000 
• Tác giả: Bruno Ferrero • Dịch giả: Ngọc Yến - Văn Chính • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 11 x 18,5 cm • Số trang: 88 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Nắng chiều tàn tạ

38,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 183 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Trong vùng nắng

45,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 236 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sỏi đá nở hoa

40,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hoa tươi trong vùng cát

42,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 212 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Mười hai tiếng nói mùa giáng sinh

17,000 
• Tác giả: Woodrow Kroll • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 11 x 19 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Rôma quyê nhà yêu dấu

32,000 
• Tác giả: Scott và Kimberly Hahn • Dịch giả: Nguyễn Văn Khôi - Trần Thị Xuân Mai • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 212 • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Chuông chiều

30,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Nhật ký Đức Giêsu

29,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5cm • Số trang: 151 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Nhật ký truyền giáo

45,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5cm • Số trang: 295 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Nhật ký truyền giáo

35,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 292 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Viết cho em

35,000 
• Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 303 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Như tiếng chim hót

13,000 
• Tác giả: Anthony de Mello • Dịch giả: Lâm Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 119
0 out of 5

Những câu chuyện hài hước và khôn ngoan – Tập 1

13,000 
• Tác giả: Anthony de Mello • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 87
0 out of 5

Điên như hiền giả – Tập 2

17,000 
• Tác giả: Roger Pol Droit • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 118
0 out of 5

Điên như hiền giả – Tập 1

17,000 
• Tác giả: Roger Pol Droit • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 114
0 out of 5

Những câu chuyện hài hước và khôn ngoan – Tập 2

13,000 
• Tác giả: Anthony de Mello, SJ • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 110
0 out of 5

Một phút khôn ngoan

16,000 
• Tác giả: Anthony De Mello • Dịch giả: Ignace Trần • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 102
Loading...