0 out of 5

Các sách giáo huấn

85,000 
• Phiên Dịch: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 14.3 x 20.3 cm • Số trang: 834 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Lắng nghe và đáp lại lời Chúa trong thánh lễ

260,000 
• Tác giả: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 1935 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Dẫn nhập thánh kinh

160,000 
• Tác giả: Lm. Bernard Phạm Hữu Quang, PSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 919 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tìm hiểu Tân ước

30,000 
• Tác giả: Lm Đỗ Xuân Quế • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Theo Chúa Kitô tập 2

63,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Tuynh, O.P • NXB: Thời Đại • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 551 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Theo Chúa Kitô tập 1

63,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Tuynh, O.P • NXB: Thời Đại • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 583 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Các phúc thật nho nhỏ – Tập 2

12,000 
• Tác giả: Paul Dominique – Marcovits • Dịch giả: Xavier Tran • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 83
0 out of 5

25 câu hỏi về kinh thánh

15,000 
• Tác giả: Les Miller • Dịch giả: Nt. Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12.5 x 20.5 • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 60 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Thầy dạy khát khao

32,000 
• Tác giả: Eloi Leclerc • Chuyển ngữ: Lm Minh Anh • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 227 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Chiều ngày thứ ba

62,000 
• Tác giả: Nil Guillemette • Dịch giả: Lm Carôlô Hồ Bạc Xái • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 327 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Lịch sử cứu độ

45,000 
• Tác giả: Neal M. Flanagan • Dịch giả: GM Giuse Võ Đức Minh • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Lịch sử cứu độ và dẫn nhập Kinh thánh

55,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 233 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tin mừng nhất lãm

29,000 
• Tác giả: Hà Minh Phú • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 152 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đường về Emmaus

110,000 
• Tác giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Số trang: 654 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Biện giải Công giáo theo thánh kinh

65,000 
• Tác giả: Tiến sĩ Robert J. Schihl và Paul Flanagan • Dịch giả: Viết Cao • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 382 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Các truyền thống về ngũ thư và các sách Tin mừng nhất lãm

68,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 358 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hướng dẫn đọc Cựu ước

64,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier • Chuyển ngữ: Lm Carôlô Hồ Bạc Xái • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 335 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Hướng dẫn đọc Tân ước

69,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier • Chuyển ngữ: Lm Carôlô Hồ Bạc Xái • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 365 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Để đọc thánh Phaolô

75,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier và Régis Burnet • Chuyển ngữ: Thiên Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 317 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Để đọc những chuyện kể Kinh thánh

72,000 
• Tác giả: Daniel Marguerat và Yvan Bourquin • Chuyển ngữ: Thiên  Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017 • Số trang: 373
Loading...