0 out of 5

Biện giải Công giáo theo thánh kinh

65,000 
• Tác giả: Tiến sĩ Robert J. Schihl và Paul Flanagan • Dịch giả: Viết Cao • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 382 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Các truyền thống về ngũ thư và các sách Tin mừng nhất lãm

68,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 358 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hướng dẫn đọc Cựu ước

64,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier • Chuyển ngữ: Lm Carôlô Hồ Bạc Xái • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 335 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Hướng dẫn đọc Tân ước

69,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier • Chuyển ngữ: Lm Carôlô Hồ Bạc Xái • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 365 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Để đọc thánh Phaolô

75,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier và Régis Burnet • Chuyển ngữ: Thiên Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 317 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Để đọc những chuyện kể Kinh thánh

72,000 
• Tác giả: Daniel Marguerat và Yvan Bourquin • Chuyển ngữ: Thiên  Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017 • Số trang: 373
0 out of 5

Để đọc các sách ngôn sứ

62,000 
• Tác giả: Chantal Reynier • Chuyển ngữ: Thiên Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 326 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Để đọc sách khải huyền

45,000 
• Tác giả: Jean-Pierre Prévost • Chuyển ngữ: Thiên Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 232 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Để đọc Tân ước

60,000 
• Tác giả: Etienne Charpentier và Régis Burnet • Chuyển ngữ: Thiên Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 317 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Để đọc Cựu ước

75,000 
• Tác giả: Gérard Billon và Philippe Gruson • Chuyển ngữ: Thiên Hựu và Xuân Hùng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 384 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Kinh thánh 2011

450,000 
• Tác giả: Nhóm các Giờ kinh Phụng vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 17 x 24 cm • Số trang: 2794 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sách bài đọc toàn niên

180,000 
• Tác giả: Vũ Đình Thi va Nguyễn Minh Khẩn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa da • Số trang: 1389 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Kinh Thánh

800,000 
• Dịch giả: Lm Giuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 15 x 23 cm • Số trang: 2934 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Kinh Thánh

150,000 
• Dịch giả: Lm Giuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 616 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Lời Chúa cho mọi người – Chữ lớn

300,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 16.5 x 22.5 cm • Số trang: 2179
0 out of 5

Lời Chúa cho mọi người

250,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 14 x 21.5 cm • Số trang: 2198
0 out of 5

Kinh Thánh Tân ước

100,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 10.5 x 15.5 cm • Số trang: 1213
0 out of 5

Kinh Thánh Tân ước

55,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 9.3 x 13 cm • Số trang: 897
Nổi Bật
0 out of 5

Lịch sử hình thành quyển kinh thánh

32,000 
• Tác giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 178 • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Nền văn chương khôn ngoan

90,000 
• The New Jerome Biblical Commentary • Dịch giả: Lm. Gioankim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 590 • Năm xuất bản: 2019
Loading...