0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ tiếng anh

50,000 
• NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 270
0 out of 5

Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô

90,000 
• Tác giả: Walter Kasper • Dịch giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển • NXB: Đông Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 681  
0 out of 5

Các bí tích phương diện luân lý và giáo luật

32,000 
• Tác giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Soạn • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Thuật giảng lễ

35,000 
• Tác giả: M. Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm O.Cist • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang:151 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Năm phụng vụ

22,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 207 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Thiên Chúa của Đức Giêsu

25,000 
• Tác giả: Jacques Duquesne • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 213 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Giờ Kinh phụng vụ

22,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Đức Phanxicô Giáo hoàng của quần chúng

19,000 
• Tác giả: Juan Carlos Scannone • Dịch giả: Nguyễn Tùng Lâm • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 108    
0 out of 5

Thánh thể trọng tâm đời sống của tôi

18,000 
• Tác giả: Henri J.M Nouwen • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn - Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 83  
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về các bí tích chữa lành

52,000 
• Tác giả: PAUL JEROME KELLER, OP • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 185 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bước vào đời sống hôn nhân

20,000 
• Tác giả: John L. Thomas • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2007
0 out of 5

Cuộc mạo hiểm hôn nhân Kitô hữu

50,000 
• Tác giả: BERNADETTE & BERNARD CHOVELON • Dịch giả: Nguyễn Kiều Nhi & Nguyễn Hồng Giáp • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Gọi tên thượng đế

62,000 
• Tác giả: DOMINIQUE MORIN • Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành & ĐGM. Nguyễn Anh Tuấn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 240 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ

28,000 
• Thực hiện: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 16 cm • Số trang: 504 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Hợp tuyển thần học số 52

35,000 
• Chủ biên: Bùi Quang Minh • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 218 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Kitô hữu giáo dân với hội đồng mục vụ trong gia đình giáo xứ

30,000 
• Tác giả: Bạn Hữu Minh Triết Cuộc Đời • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 278 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Thần học mục vụ quản trị giáo xứ

250,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 1436 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

7 bí mật về bí tích thánh thể

25,000 
• Tác giả: Vinny Flynn • Dịch giả: Phêrô Phạm Chuyên - Phêrô Trịnh Minh Phú, OP • Kích thước: 13 x 20 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Chuẩn bị lên đường

26,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 159 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Đường vào thiên đàng tình ái

36,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2014
Loading...