0 out of 5

Bước vào đời sống hôn nhân

20,000 
• Tác giả: John L. Thomas • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2007
0 out of 5

Cuộc mạo hiểm hôn nhân Kitô hữu

50,000 
• Tác giả: BERNADETTE & BERNARD CHOVELON • Dịch giả: Nguyễn Kiều Nhi & Nguyễn Hồng Giáp • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Gọi tên thượng đế

62,000 
• Tác giả: DOMINIQUE MORIN • Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành & ĐGM. Nguyễn Anh Tuấn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 240 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ

25,000 
• Thực hiện: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 16 cm • Số trang: 504 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Hợp tuyển thần học số 49

25,000 
• Chủ biên: Bùi Quang Minh • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 114 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Hợp tuyển thần học số 52

35,000 
• Chủ biên: Bùi Quang Minh • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 218 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Kitô hữu giáo dân với hội đồng mục vụ trong gia đình giáo xứ

30,000 
• Tác giả: Bạn Hữu Minh Triết Cuộc Đời • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 278 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Thần học mục vụ quản trị giáo xứ

250,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 1436 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

7 bí mật về bí tích thánh thể

25,000 
• Tác giả: Vinny Flynn • Dịch giả: Phêrô Phạm Chuyên - Phêrô Trịnh Minh Phú, OP • Kích thước: 13 x 20 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Chuẩn bị lên đường

26,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 159 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Đường vào thiên đàng tình ái

36,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Thánh ca dân Chúa phụ lục thánh lễ tiếng anh

18,000 
• Bản quyền: OCP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 22.5 cm • Số trang: 64 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Chăm sóc bệnh nhân

12,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Đình và Nguyễn Hữu Triết • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14 cm • Số trang: 189 • Năm xuất bản: 2001 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
0 out of 5

Suy niệm với các bí tích

18,000 
• Tác giả: Hương Việt • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Thần học bí tích: Khí cụ ân sủng, con đường sự sống

42,000 
• Tác giả: Lm. Kurt Stasiak, O. S. B. • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 281 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đây là mầu nhiệm đức tin

12,000 
• Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 128 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Giáo hội như là dấu chỉ bí tích

32,000 
• Tác giả: Lm Hà Văn Minh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 174 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Những thế giới luân lý của con người

50,000 
• Tác giả: Michael D. Moga • Chuyển ngữ: Lê Đình Trị • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 254 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Không lối thoát

30,000 
• Tác giả: Bernard Haring • Dịch giả: Lm. Lê Công Đức • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 110 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tưởng niệm Đấng cứu thế

29,000 
• Tác giả: Bruno Forte • Dịch giả: Lm Trần Đình Quảng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 168 • Năm xuất bản: 2012
Loading...