0 out of 5

Dẫn vào thần học

82,000 
• Tác giả: Thomas P. Rausch, S.J • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 409 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Thần học Chúa Thánh Thần

60,000 
• Tác giả: Francois - Xarier Durrwell • Chuyển ngữ: Thiên Hựu và Kim Ngân • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 316 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Đức Giêsu là ai – Dẫn nhập vào Kitô học

59,000 
• Tác giả: Thomas P. Rausch • Dịch giả: Lm. Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 390 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Thiên Chúa ở thế kỷ XXI

50,000 
• Tác giả: Bruno Chenu Marcel Neusch • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 503 • Năm xuất bản: 2006
0 out of 5

Chúa Thánh Thần Đấng thánh hóa linh hồn qua bảy ơn thánh

40,000 
• Nguyên tác: L'âme santifiée par les dons du Saint - Esprit • Tác giả: Ernest Manise, CSSR • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 419 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Hãy cống hiến hết mình – Văn kiện của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống

30,000 
• Tác giả: ĐHY Kevin Farrell • Chuyển ngữ: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 155 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Đức Giêsu Kitô – Một Kitô học theo hướng phê bình lịch sử và tín lý

90,000 
• Tác giả: Walter Kasper • Dịch giả: Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển, SDB • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 648 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Cánh chung học & Năng động lực

35,000 
• Tác giả: GS. Đaminh Phạm Xuân Uyển • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 294
0 out of 5

Docat

70,000 
• Tác giả: Bernhard Meuser • Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin - Hội đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 321 • NXB: 2017
0 out of 5

Chúa Thánh Thần – Một dạng tổng lược thần học về Chúa Thánh Thần

43,000 
• Tác giả: Felipe Gómez • Dịch giả: Ngô Minh, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 271
0 out of 5

Đức tin Công giáo trình bày kinh tin kính

24,000 
• Tác giả: Felipe Gómez, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 20.5 cm • Số trang: 156
0 out of 5

Giáo hội học toàn tập – Thần học tín lý

52,000 
• Tác giả: Feflipe Gómez, SJ • Dịch giả: Nguyễn Văn Lộc - Phạm Văn Tú, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 388
0 out of 5

Kitô học toàn tập

60,000 
• Tác giả: Felipe Gómez, SJ • Dịch giả: Nguyễn Văn Lộc - Anrê Phạm Văn Tú - Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 421
0 out of 5

Evangilii Gaudium – Tông huấn niềm vui tin mừng

30,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Lm Trần Ngọc Anh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 219 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Nhân học Ki tôgiáo – Tập 2 – Tội nguyên tổ & Ân sủng

60,000 
• Tác giả: Lm Trần Ngọc Anh • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 443 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Dấu vết Thiên Chúa – Những yếu tố của thần học căn bản

50,000 
• Tác giả: Marcel Neusch • Chuyển ngữ: Minh Thanh Thùy - Lm. Trần Ngọc Anh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 372 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Thần học căn bản

50,000 
• Tác giả: Lm Trần Ngọc Anh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 341 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Nhân học Kitô giáo – Tập 1 – Tạo dựng

58,000 
• Tác giả: Lm Phêrô Trần Ngọc Anh • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 454 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Nhân vị nhân học thần luận

120,000 
• Tác giả: Angelo Scola - Gilfredo Marengo - Javier Prades López • Chuyển ngữ: GM Luy Nguyễn Anh Tuấn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 21 cm • Số trang: 552 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Những người lữ hành hạnh phúc – Tập 4 – Đức Kitô là ai để tôi tin

24,000 
• Tác giả: Jorathe Nắng Tím • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 185 • Năm xuất bản: 2013
Loading...