0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ

25,000 
• Thực hiện: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 16 cm • Số trang: 504 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

7 bí mật về bí tích thánh thể

25,000 
• Tác giả: Vinny Flynn • Dịch giả: Phêrô Phạm Chuyên - Phêrô Trịnh Minh Phú, OP • Kích thước: 13 x 20 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thánh ca dân Chúa phụ lục thánh lễ tiếng anh

18,000 
• Bản quyền: OCP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 22.5 cm • Số trang: 64 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Chăm sóc bệnh nhân

12,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Đình và Nguyễn Hữu Triết • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14 cm • Số trang: 189 • Năm xuất bản: 2001 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
0 out of 5

Suy niệm với các bí tích

18,000 
• Tác giả: Hương Việt • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Thần học bí tích: Khí cụ ân sủng, con đường sự sống

42,000 
• Tác giả: Lm. Kurt Stasiak, O. S. B. • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 281 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đây là mầu nhiệm đức tin

12,000 
• Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 128 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Giáo hội như là dấu chỉ bí tích

32,000 
• Tác giả: Lm Hà Văn Minh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 174 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Cửa vào thánh thiêng

130,000 
• Tác giả: Joseph Martos • Dịch giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 532 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Bánh sự sống và chén cứu độ

48,000 
• Tác giả: Lm. Phaolô Vũ Chí Hỷ SSS • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

25 câu hỏi về thánh lễ

15,000 
• Tác giả: Les Miller • Dịch giả: Nt. Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12.5 x 20.5 • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 64 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

25 câu hỏi về bí tích

15,000 
• Tác giả: Les Miller • Dịch giả: Nt. Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12.5 x 20.5 • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 61 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tương lai bí tích thánh thể

20,000 
• Tác giả: Bernard Cooke • Chuyển ngữ: Giuse Phạm Đình Ái, SSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 98 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Bánh bởi trời cho nhân loại phụng vụ và linh đạo thánh thể

100,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ái, SSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 393 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Giải đáp thắc mắc phụng vụ tập 4

67,000 
• Tác giả: Edward Mcnamara • Dịch giả: Nguyễn Trong Đa • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2018 • Số trang: 333
0 out of 5

Giải đáp thắc mắc phụng vụ tập 3

79,000 
• Tác giả: Edward Mcnamara • Dịch giả: Nguyễn Trong Đa • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016 • Số trang: 416
0 out of 5

Giải đáp thắc mắc phụng vụ tập 2

62,000 
• Tác giả: Edward Mcnamara • Dịch giả: Nguyễn Trong Đa • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015 • Số trang: 326
0 out of 5

Giải đáp thắc mắc phụng vụ tập 1

42,000 
• Tác giả: Edward Mcnamara • Dịch giả: Nguyễn Trong Đa • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2013 • Số trang: 241
0 out of 5

Để bí tích nên nguồn sống

85,000 
• Tác giả: Philippe Bégverie Claude Duchesneau • Dịch giả: Phaolô Đinh Huỳnh Hoa, OFM • NXB:  Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 413 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Giáo luật về các bí tích

80,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5cm • Số trang: 341 • Năm xuất bản: 2018
Loading...