Nổi Bật
0 out of 5

Thiên Chúa của tin mừng Thiên Chúa Ba Ngôi

45,000 
• Tác giả: NORBERTO NGUYỄN VĂN KHANH • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 306 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Nghe và thấy trong tin mừng Gioan

80,000 
• Tác giả: Giuse Lê Minh Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 305 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Chiên vượt qua của chúng ta

33,000 
• Tác giả: Nguyễn Công Đoan, S.J • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 222 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về sách Khải huyền

75,000 
• Tác giả: Mark Hitchcock • Dịch giả: Đỗ Văn Thuấn • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 262
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về ngũ thư

55,000 
• Tác giả: Raymond E. Murphy • Dịch giả: Nguyễn Trọng Đa • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 212
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về Kinh thánh

58,000 
• Tác giả: Raymond E. Brwon • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 218
0 out of 5

Các thư Phaolô

82,000 
• Tác giả: GS. Đa Minh Phạm Xuân Uyển • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 665 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Văn chương Gioan – Giáo trình phúc âm Gioan

47,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 337  
0 out of 5

Đức Giêsu với những cơn cám dỗ

42,000 
• Tác giả: Lm. Phạm Đức Tuấn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12,5 x 20,5 cm • Số trang: 188 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sách bài đọc trong Thánh Lễ (1973)

600,000 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
0 out of 5

Sách bài đọc trong Thánh Lễ – Quyển 3

170,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 17.2 x 24.2 cm • Số trang: 677
0 out of 5

Sách bài đọc trong Thánh Lễ – Quyển 2

220,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 17.2 x 24.2 cm • Số trang: 860
0 out of 5

Sách bài đọc trong Thánh Lễ – Quyển 1

210,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 17.2 x 24.2 cm • Số trang: 766
0 out of 5

Các giờ kinh phụng vụ (Bộ 4 cuốn)

800,000 
• Tác giả: Nhóm các Giờ kinh Phụng vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Bộ: 4 cuốn • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Các sách giáo huấn

85,000 
• Phiên Dịch: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 14.3 x 20.3 cm • Số trang: 834 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Lắng nghe và đáp lại lời Chúa trong thánh lễ

260,000 
• Tác giả: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 1935 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Dẫn nhập thánh kinh

160,000 
• Tác giả: Lm. Bernard Phạm Hữu Quang, PSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 919 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tìm hiểu Tân ước

30,000 
• Tác giả: Lm Đỗ Xuân Quế • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Theo Chúa Kitô tập 2

63,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Tuynh, O.P • NXB: Thời Đại • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 551 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Theo Chúa Kitô tập 1

63,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Tuynh, O.P • NXB: Thời Đại • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 583 • Năm xuất bản: 2013
Loading...