0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về hôn nhân công giáo

36,000 
• Tác giả: PAUL TURNER • Dịch giả: Nguyễn Văn Huy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 100 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Các mẫu thức mạc khải

146,000 
• Tác giả: Avery Dulles • Chuyển ngữ: Lm. Lê Công Đức • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 507
Nổi Bật
0 out of 5

Thần học luân lý căn bản

55,000 
• Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 290 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sức mạnh tình yêu

28,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 178
0 out of 5

Cao cả thay mầu nhiệm cứu độ

58,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ái • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 201
0 out of 5

Mặc khải về Thánh Thể

100,000 
• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 500 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Nghi thức cử hành hôn nhân

60,000 
• Tác giả: GP Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 20 x 30 cm • Số trang: 59 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Nghi thức an táng

60,000 
• Tác giả: GP Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 20 x 30 cm • Số trang: 59 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ tiếng anh

50,000 
• NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 270
0 out of 5

Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô

90,000 
• Tác giả: Walter Kasper • Dịch giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển • NXB: Đông Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 681  
0 out of 5

Các bí tích phương diện luân lý và giáo luật

32,000 
• Tác giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Soạn • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Thuật giảng lễ

35,000 
• Tác giả: M. Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm O.Cist • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang:151 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Năm phụng vụ

22,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 207 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Thiên Chúa của Đức Giêsu

25,000 
• Tác giả: Jacques Duquesne • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 213 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Giờ Kinh phụng vụ

22,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Đức Phanxicô Giáo hoàng của quần chúng

19,000 
• Tác giả: Juan Carlos Scannone • Dịch giả: Nguyễn Tùng Lâm • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 108    
0 out of 5

Thánh thể trọng tâm đời sống của tôi

18,000 
• Tác giả: Henri J.M Nouwen • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn - Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 83  
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về các bí tích chữa lành

52,000 
• Tác giả: PAUL JEROME KELLER, OP • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 185 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bước vào đời sống hôn nhân

20,000 
• Tác giả: John L. Thomas • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2007
Loading...