0 out of 5

Tinh thần phụng vụ

29,000 
• Tác giả: ĐGH Bênêđictô XVI • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 260 • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Cao cả thay mầu nhiệm cứu độ

58,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ái • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 201
0 out of 5

Mặc khải về Thánh Thể

100,000 
• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 500 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Nghi thức cử hành hôn nhân

60,000 
• Tác giả: GP Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 20 x 30 cm • Số trang: 59 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Nghi thức an táng

60,000 
• Tác giả: GP Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 20 x 30 cm • Số trang: 59 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ tiếng anh

50,000 
• NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 270
0 out of 5

Các bí tích phương diện luân lý và giáo luật

32,000 
• Tác giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Soạn • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Thuật giảng lễ

35,000 
• Tác giả: M. Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm O.Cist • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang:151 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Năm phụng vụ

22,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 207 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Giờ Kinh phụng vụ

22,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Thánh thể trọng tâm đời sống của tôi

18,000 
• Tác giả: Henri J.M Nouwen • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn - Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 83  
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về các bí tích chữa lành

52,000 
• Tác giả: PAUL JEROME KELLER, OP • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 185 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ

28,000 
• Thực hiện: Nhóm CGKPV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 16 cm • Số trang: 504 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

7 bí mật về bí tích thánh thể

25,000 
• Tác giả: Vinny Flynn • Dịch giả: Phêrô Phạm Chuyên - Phêrô Trịnh Minh Phú, OP • Kích thước: 13 x 20 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thánh ca dân Chúa phụ lục thánh lễ tiếng anh

18,000 
• Bản quyền: OCP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 22.5 cm • Số trang: 64 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Chăm sóc bệnh nhân

12,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Đình và Nguyễn Hữu Triết • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14 cm • Số trang: 189 • Năm xuất bản: 2001 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
0 out of 5

Suy niệm với các bí tích

18,000 
• Tác giả: Hương Việt • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Thần học bí tích: Khí cụ ân sủng, con đường sự sống

42,000 
• Tác giả: Lm. Kurt Stasiak, O. S. B. • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 281 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đây là mầu nhiệm đức tin

12,000 
• Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 128 • Năm xuất bản: 2001
0 out of 5

Giáo hội như là dấu chỉ bí tích

32,000 
• Tác giả: Lm Hà Văn Minh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 174 • Năm xuất bản: 2015
Loading...

0938.037.175