0 out of 5

Sống trong sạch

45,000 
• Tác giả: HEATHER GALLAGHER - PETER VLAHUTIN • Dịch giả: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn - Gioan Lê Quang Vinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 252 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về hôn nhân công giáo

36,000 
• Tác giả: PAUL TURNER • Dịch giả: Nguyễn Văn Huy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 100 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sức mạnh tình yêu

28,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 178
0 out of 5

Bước vào đời sống hôn nhân

20,000 
• Tác giả: John L. Thomas • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2007
0 out of 5

Cuộc mạo hiểm hôn nhân Kitô hữu

50,000 
• Tác giả: BERNADETTE & BERNARD CHOVELON • Dịch giả: Nguyễn Kiều Nhi & Nguyễn Hồng Giáp • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 211 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Kitô hữu giáo dân với hội đồng mục vụ trong gia đình giáo xứ

30,000 
• Tác giả: Bạn Hữu Minh Triết Cuộc Đời • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 278 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Thần học mục vụ quản trị giáo xứ

250,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 1436 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Chuẩn bị lên đường

26,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 159 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Chăm sóc bệnh nhân

12,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Đình và Nguyễn Hữu Triết • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14 cm • Số trang: 189 • Năm xuất bản: 2001 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
0 out of 5

Hội nhập văn hóa trong hôn nhân và gia đình Việt Nam

90,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Loại bìa: Bìa Cứng • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 362 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Để hiểu biết và áp dụng tông huấn Amoris Laetitia cứu chữa vết thương của tình yêu

60,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 240 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Hôn nhân và gia đình trong các tài liệu của huấn quyền

135,000 
Tác Giả: Giáo sư Ramón García de Haro • Dịch giả: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Loại bìa: Bìa Cứng • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 644 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Mục vụ và linh đạo về hôn nhân và gia đình

135,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Dụ • Loại bìa: Bìa Cứng • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 632 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Một nam một nữ – Chỉ nam bảo vệ hôn nhân Công giáo

120,000 
• Tác giả: Dale O'leary • Chuyển ngữ: Antôn Uông Đại Bằng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 22 cm • Số trang: 354 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tìm hiểu giáo luật về hôn nhân và gia đình – Q.2

22,000 
• Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 160 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Tìm hiểu tính dục con đường đạt tới sự thân mật

28,000 
• Tác giả: Fran Ferder & John Heagle • Dịch giả: Lm Tiến Lộc & Các bạn • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 239 • Năm xuất bản: 2008  
Nổi Bật
0 out of 5

Các mô hình Hội Thánh

60,000 
• Tác giả: Avery Dulles, SJ • Dịch giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 356 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Sống hết mình để phụng sự Chúa và phục vụ gia đình

25,000 
• Tác giả: Lm Giuse Đinh Quang Vinh • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 64 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Những lá thư gửi các vợ chồng trẻ

44,000 
• Tác giả: Kathy F. Hasty • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 21 cm • Số trang: 173 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Gia đình ơn gọi – sứ mạng trong Giáo hội và thế giới giữa hai thượng Hội đồng Giám mục

75,000 
• Tác giả: Lm Antonio Sciortino • Dịch giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 21 cm • Số trang: 313 • Năm xuất bản: 2015
Loading...