0 out of 5

Nghi thức tuần thánh

40,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 220
0 out of 5

Sống trong sạch

45,000 
• Tác giả: HEATHER GALLAGHER - PETER VLAHUTIN • Dịch giả: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn - Gioan Lê Quang Vinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 252 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Phụng vụ là gì?

65,000 
• Tác giả: Anscar J. Chupungco O. S. B. • Dịch giả: Giuse Nguyễn Thế Lâm, O.P • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 451 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi về Thánh Thể

35,000 
• Tác giả: GILES DIMOCK, OP • Dịch giả: Giuse Đào Duy Hiếu & Tôma Trần Hiệu • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 217 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Kitô học 2 – Cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô

60,000 
• Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Kitô học 1 – Đức Giêsu Kitô Ngôi lời nhập thể

65,000 
• Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thần học các truyện cổ trong Cựu Ước

45,000 
• Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 214 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Nhân thần hội ngộ: Quan điểm thần học của KARL RAHNER

59,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Vũ Kim Chính, S.J • Dịch giả: Giuse Nguyễn Phước Bảo Ân, S.J • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 308 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tinh thần phụng vụ

29,000 
• Tác giả: ĐGH Bênêđictô XVI • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 260 • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về hôn nhân công giáo

36,000 
• Tác giả: PAUL TURNER • Dịch giả: Nguyễn Văn Huy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 100 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Các mẫu thức mạc khải

146,000 
• Tác giả: Avery Dulles • Chuyển ngữ: Lm. Lê Công Đức • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 507
Nổi Bật
0 out of 5

Thần học luân lý căn bản

55,000 
• Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 290 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sức mạnh tình yêu

28,000 
• Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 178
0 out of 5

Cao cả thay mầu nhiệm cứu độ

58,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ái • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 201
0 out of 5

Mặc khải về Thánh Thể

100,000 
• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 500 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Nghi thức cử hành hôn nhân

60,000 
• Tác giả: GP Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 20 x 30 cm • Số trang: 59 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Nghi thức an táng

60,000 
• Tác giả: GP Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 20 x 30 cm • Số trang: 59 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Các lời ca trong thánh lễ tiếng anh

50,000 
• NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 270
0 out of 5

Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô

90,000 
• Tác giả: Walter Kasper • Dịch giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển • NXB: Đông Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 681  
Loading...