0 out of 5

Những người tìm Chúa Quyển 1

97,000 
• Tác giả: Benoit Marchon • Chuyển ngữ: Nguyên Hiệu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 21 x 27 cm • Số trang: 45 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Chuyện đáng nhớ và đáng quên của tuổi trẻ

39,000 
• Tác giả: Armelle Barrès • Dịch giả: Ngọc Yến – Văn Chính • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 22 x 20 cm • Số trang: 63 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Những câu chuyện giáng sinh cho bạn

45,000 
• Tác giả: Ferrero Bruno • Dịch giả: Ngọc Yến – Văn Chính • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 87 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đấng ở trên cao

25,000 
• Tác giả: Bruno Ferrero • Dịch giả: Ngọc Yến - Văn Chính • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 11 x 18,5 cm • Số trang: 88 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tắm nắng cho linh hồn

25,000 
• Tác giả: Bruno Ferrero • Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 11 x 18.5 cm • Số trang: 89 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Vũ điệu của Thiên Chúa

25,000 
• Tác giả: Bruno Ferrero • Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 11 x 18.5 cm • Số trang: 89 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Nắng chiều tàn tạ

38,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 183 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Trong vùng nắng

45,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 236 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sỏi đá nở hoa

40,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hoa tươi trong vùng cát

42,000 
• Tác giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 212 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sinh ra để làm vua

8,000 
• Tác giả: Tủ sách thánh thể • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 18.5 cm • Số trang: 32  
0 out of 5

Mười hai tiếng nói mùa giáng sinh

17,000 
• Tác giả: Woodrow Kroll • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 11 x 19 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Truyện kinh thánh dành cho thiếu nhi

162,000 
• Tác giả: Lm. Phaxicô Nguyễn Văn Xuân • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 20x 28 cm • Số trang: 269 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Rôma quyê nhà yêu dấu

32,000 
• Tác giả: Scott và Kimberly Hahn • Dịch giả: Nguyễn Văn Khôi - Trần Thị Xuân Mai • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 212 • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Chuông chiều

30,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Kinh thánh bằng hình Cựu ước song ngữ Việt Anh

252,000 
• Tác giả: Sweet Publising • Dịch giả: Đỗ Văn Thuấn • NXB: Phương Đông • Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
0 out of 5

Kinh thánh bằng hình Tân ước song ngữ Việt Anh

149,000 
• Tác giả: Sweet Publising • Dịch giả: Đỗ Văn Thuấn • NXB: Phương Đông • Kích thước: 20.5 x 28.5 cm
0 out of 5

Nhật ký Đức Giêsu

29,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5cm • Số trang: 151 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Nhật ký truyền giáo

45,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Phúc Hậu • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5cm • Số trang: 295 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Các dụ ngôn của Chúa Giê-su

20,000 
• Tác giả: BTTGĐ Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 20 x 22cm • Số trang: 49 • Năm xuất bản: 2016
Loading...