0 out of 5

Giáo lý dự tòng

7,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 128 • Năm xuất bản: 2005
0 out of 5

Lớn lên trong Chúa Thánh Thần – GA

80,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 717 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Đến bàn tiệc thánh – GA

80,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 725 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Dẫn vào kinh thánh – HV

4,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 10 x 14,5 cm • Số trang: 72 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Lớn lên trong Chúa Thánh Thần – HV

9,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 112
0 out of 5

Sống đạo – HV

9,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 120 • Năm xuất bản: 2018  
0 out of 5

Đến bàn tiệc thánh – HV

9,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 104 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thầy ở cùng các con (Dành cho trẻ em từ 6-8 tuổi)

80,000 
• Tác giả: GS. Đaminh Phạm Xuân Uyển • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 191  
0 out of 5

Hãy đến cùng thầy (Dành cho trẻ em từ 8-10 tuổi)

95,000 
• Tác giả: GS. Đaminh Phạm Xuân Uyển • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 282  
0 out of 5

Anh em sẽ là chứng nhân của thầy (Dành cho trẻ em từ 10-12 tuổi)

90,000 
• Tác giả: GS. Đaminh Phạm Xuân Uyển • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 267  
0 out of 5

Thầy gọi anh em là bạn hữu dành cho trẻ em từ 13-15 tuổi

140,000 
• Tác giả: GS. Đaminh Phạm Xuân Uyển • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 460  
0 out of 5

Youcat

60,000 
• Tác giả: Bênêđictô XVI • Dịch giả: Antôn Nguyễn Mạnh Đồng • NXB: Văn hóa - Văn Nghệ TP.HCM • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 407 • NXB: 2016
0 out of 5

Ngài đến đây làm gì – Sư phạm giáo lý trong các sách Tin mừng

52,000 
• Tác giả: Tổng hợp những bài viết từ Nguyễn Công Đoan, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 436
0 out of 5

Lời Chúa & Giáo lý viên

Hết Hàng
• Tác giả: Jorathe Nắng Tím • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 15 cm • Số trang: 97 • NXB: 2015
0 out of 5

Giáo lý viên sứ vụ loan báo Tin mừng

Hết Hàng
• Tác giả: Jorathe Nắng Tím • NXB: Từ Điển Bách Khoa • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 120 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Hiệp thông 3 – GLV

60,000 
• Tác giả: Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp.HCM • Chủ Biên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 210 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hiệp thông 1 – GLV

60,000 
• Tác giả: Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp.HCM • Chủ Biên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 186 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hiệp thông 2 – GLV

60,000 
• Tác giả: Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp.HCM • Chủ Biên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 208 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hiệp thông 5 – GLV

60,000 
• Tác giả: Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp.HCM • Chủ Biên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 307 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hiệp thông 6 – GLV

60,000 
• Tác giả: Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Tp.HCM • Chủ Biên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 303 • Năm xuất bản: 2018
Loading...