0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về phụ nữ trong tân ước

50,000 
• Tác giả: JUDITH SCHUBERT, RSM • Dịch giả: Nguyễn Văn Huy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 178 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời sống thiêng liêng và những linh đạo căn bản

89,000 
• Tác giả: Linh mục Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 346 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 2A

45,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 508 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 3B

43,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 450 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 4B

70,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 570 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 5A

68,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 527 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 5B

75,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 383 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 1

42,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 424 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 6A

55,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 370 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 6B

55,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 372 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người

75,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 23 cm • Số trang: 491 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tâm hồn bị xé làm đôi các cuộc trở lại chớp nhoáng

22,000 
• Tác giả: Nguồn từ các trang mạng • Dịch giả: An Nguyễn và Nguyễn Tùng Lâm • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 140  
0 out of 5

Chúa Kitô không để tôi chọn lựa các cuộc trở lại lạ lùng

28,000 
• Tác giả: Từ nhiều trang mạng • Dịch giả: An Nguyễn và Nguyễn Tùng Lâm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 180
Nổi Bật
0 out of 5

Thánh thể thánh hóa chúng ta

30,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 145 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Trò chuyện với các bạn trẻ Công giáo

55,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 431 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sống lời ca ngợi

40,000 
• Tác giả: Bertrand Georges • Dịch giả: Lm. P. Nguyễn Tuyên Phương • NXB: Đông Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 221 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bạn có thể chữa lành cuộc sống của bạn

76,000 
• Tác giả: LOUISE L.HAY • Dịch giả: Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 281 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thân xác để yêu thương

20,000 
• Tác giả: Đức Cha ANDRÉ JOSHEP LÉONARD • Dịch giả: Lm. Antôn Nguyễn Thái Tài • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12 x 20,5 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời sống hai cậu bé thánh thiện

48,000 
• Tác giả: Don Bosco • Dịch giả: Lm. Đaminh Phạm Xuân Uyển • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 185  
0 out of 5

Tin mừng như đã mặc khải cho tôi – Quyển thứ sáu

73,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Phạm Thị Hùng, CMR • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 664 • Năm xuất bản: 2008
Loading...