0 out of 5

Cha Jérôme – Những cột mốc để đọc Cựu ước

25,000 
• Tác giả: Cha Jérôme • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 11.5 x 18.5 cm • Số trang: 113 • Năm xuất bản: 2020
0 out of 5

Luyện ngục – Tháng các linh hồn

25,000 
• Tác giả: Lm. Đoàn Quang Báu, CMR • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 129 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Mơ chữ nghĩa hóa tâm hồn

40,000 
• Tác giả: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.2 x 20.7 cm • Số trang: 150 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Niềm tin trong cuộc sống

52,000 
• Ban Nghiên Huấn Tổng Giáo Phận Hà Nội • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 342 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tại sao là Kitô hữu?

60,000 
• Tác giả: Timothy RADCLIFFE OP. • Dịch giả: Học viện Đaminh • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 439 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Trò hề ở Rôma

25,000 
• Tác giả: HENRI J. M. NOUWEN • Dịch giả: Giuse Nguyễn Anh Khoa, OP • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 148 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Chúa gọi tên tôi

26,000 
• Tác giả: SONG BONG-MO, S.J • Dịch giả: Nguyễn Quí Khôi • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Cầu nguyện theo gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô

38,000 
• Tác giả: Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Rất Khiêm Nhu Rất Vĩ Đại

78,000 
• Tác giả: PELERIN • Chuyển ngữ: Nt. Quỳnh Giao, FMM • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 200 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi và giải đáp về phụ nữ trong tân ước

50,000 
• Tác giả: JUDITH SCHUBERT, RSM • Dịch giả: Nguyễn Văn Huy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 178 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời sống thiêng liêng và những linh đạo căn bản

89,000 
• Tác giả: Linh mục Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 346 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 2A

45,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 508 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 3B

43,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 450 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 4B

70,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 570 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 5A

68,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 527 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 5B

75,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 383 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 1

42,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 424 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 6A

55,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 370 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người tập 6B

55,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 372 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bản tình ca Thiên Chúa làm người

75,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 23 cm • Số trang: 491 • Năm xuất bản: 2019
Loading...