0 out of 5

Prayer of the Faithful 2020

45,000 
• Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Respond & Acclaim 2020

55,000 
• Kích thước: 21 x 29 cm • Số trang: 160 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

English Missal 2020

34,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 243 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thánh vịnh đáp ca (Cha Kim Long)

20,000 
• Tác giả: Cha Kim Long • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2005
0 out of 5

Thơ và nhạc

30,000 
• Tác giả: Lm. Lê Phú Hải • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24.5 cm • Số trang:138 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sỏi đá vẫn cần có nhau

150,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 1230 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Thánh ca dân Chúa phụ lục thánh lễ tiếng anh đệm đàn

72,000 
• Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 20 x 29 cm • Số trang: 49 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Thánh ca dân Chúa

125,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 22.5 cm • Số trang: 480 bài hát • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Nhạc hợp xướng Sài Gòn

190,000 
• Tác giả: Nguyễn Bách • NXB: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 19 x 27 cm • Số trang: 288 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thánh ca mùa thường niên tập 2

63,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang:784
0 out of 5

Thánh ca mùa chay và phục sinh

43,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang:366
0 out of 5

Thánh ca mùa vọng và giáng sinh

31,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 215  
0 out of 5

Thánh ca mùa thường niên tập 1

50,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 419  
0 out of 5

Cung tiến tuyển tập thánh ca

42,000 
• Tác giả: Giuse Nguyễn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 403 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Tuyển tập thánh ca hòa khúc tạ ơn

250,000 
• Tác giả: Thế Thông • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 20.5 x 29 cm • Số trang: 731 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Trang đệm đàn

45,000 
• Tác giả: Ns. Tiến Linh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 20 x 28 cm • Số trang: 78 ( một bộ 19 cuốn - mỗi cuốn 45.000đ) • Năm xuất bản: 2000
0 out of 5

Giáo trường ca thương khó

80,000 
• Tác giả: Ngọc Linh • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 20 x 28 cm • Số trang: 264 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Tuyển tập thánh ca

50,000 
• Tác giả: Xuân Thu • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 20 x 28 cm • Số trang: 106 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Kinh Ngọc

59,000 
• Tác giả: Lm. Dao Kim • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 19 x 27 cm • Số trang: 269 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Xướng ca âm nhạc thực hành

45,000 
• Tác giả: Gs. Phạm Hoàng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 20.5 x 28 cm • Số trang: 127 • Năm xuất bản: 2011
Loading...