0 out of 5

Tông đồ Phaolô – Chân dung tự họa

80,000 
• Tác giả: CLAUDE TASSIN • Dịch giả: Lm. VinhSơn Trần Minh Thực, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 408 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lạy Mẹ La Vang con yêu mến Mẹ

65,000 
• Tác giả: Nt. Naria Nguyễn Thị Tuyệt • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 350 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thánh Rosa Lima: Câu chuyện của một cô bé được Chúa Hài Đồng dạy đọc và viết

38,000 
• Tác giả: MARY FABYAN WINDEATT • Dịch giả: Therese Thom Nguyen, OP • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 126 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thánh Martino Porres: Câu chuyện của cậu bác sĩ nhỏ thánh phố Lima, nước Pêru

42,000 
• Tác giả: MARY FABYAN WINDEATT • Dịch giả: Therese Thom Nguyen, OP • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 148 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sứ điệp thánh Têrêxa thành Lisieux – Hai bàn tay trắng

42,000 
• Tác giả: Conrad de Meester Dòng Cát Minh • Chuyển ngữ: Thái Văn Hiến • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 235 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Thánh Biển Đức anh hùng của núi đồi

28,000 
• Tác giả: Các Nữ Tu Biển Đức • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 1405 x 20.5cm • Số trang: 178 • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Các mầu nhiệm đời mẹ Maria

150,000 
• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 604 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đường hoàn thiện

39,000 
• Tác giả: Thánh Têrêsa Avila - Tiến sĩ Hội thánh • Dịch giả: Các nữ tu Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 240  
0 out of 5

Đối thoại

60,000 
• Tác giả: Thánh Catarina Siena • Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Bùi Đức Sinh, O.P • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 494 • Năm xuất bản: 2006
0 out of 5

Hành trình hướng về thinh lặng một tâm

24,000 
• Tác giả: Edith Stein • Dịch giả: Nữ Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 19.5 cm • Số trang: 91  
0 out of 5

Thánh Biển Đức người đã tin

27,000 
• Tác giả: Dom Claude J. Nesmy • Chuyển ngữ: Nữ Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 164  
0 out of 5

Thánh Biển Đức và đời sống đan tu

30,000 
• Tác giả: Dom Claude J. Nesmy • Chuyển ngữ: Nữ Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 19.5 cm • Số trang: 157  
0 out of 5

Hạnh tích các thánh tử đạo Việt Nam theo phụng vụ

75,000 
• Tác giả: Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận Sài gòn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 472  
0 out of 5

Tràng hạt mân côi

10,000 
• Tác giả: Thánh Josemaria Escriva • Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 12 x 16 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Hướng dẫn cách lần hạ mân côi

12,000 
• Tác giả: Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 8.5 x 17 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Thánh Catarina Siena

15,000 
• Tác giả: Mary Fabyan Windeatt • Chuyển ngữ:  Nt Therese Thơm Nguyên • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12 x 20 cm • Số trang: 100 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Những dấu ấn phi thường của thánh Đa Minh tại Rôma

24,000 
• Tác giả: Hồng Y Martini • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12 x 20.5 cm • Số trang: 119 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Người nữ mang ơn hòa giải

12,000 
• Tác giả: Hồng Y Martini • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 84 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Gặp gỡ Mẹ Maria tập 2

35,000 
• Tác giả: Phaolô Ngô Suốt • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 228 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Chư thánh theo lịch Roma II

28,000 
• Tác giả: Enzo Lodi • Dịch giả: Các linh mục hạt xóm chiếu • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 392
Loading...