Nổi Bật
0 out of 5

Để cứu hàng ngàn linh hồn

65,000 
• Tác giả: FR. BRETTA. BRANNEN • Dịch giả: Lm. Đinh Việt Hùng • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 500
0 out of 5

Sống trong ánh sáng

21,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Tổng hợp: Oanh Nguyễn • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 102  
0 out of 5

Nhiều người được gọi

22,000 
• Tác giả: Scott Hahn • Dịch giả: Lm. Fx. Phạm Đình Phước • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 139 • Năm xuất bản: 2015
Nổi Bật
0 out of 5

Yêu cách khác

57,000 
• Tác giả: RANIERO CANTALAMESSA • Dịch giả: Lm. Trần Đình Quảng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 320 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lịch sử tu đức Kitô giáo

60,000 
• Tác giả: Bernard Peyrous • Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 219 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời tu một nẻo nhân sinh

27,000 
• Tác giả: Paul Lebeau • Chuyển ngữ: Lm. Đỗ Ngọc Bảo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 196  
0 out of 5

Đời tu gạn đục khơi trong

60,000 
• Tác giả: Felicisimo Diez Martinez • Dịch giả: Lm. Đỗ Ngọc Bảo • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 381 • NXB: 2013
0 out of 5

Bóng dáng người tu si hôm qua và hôm nay

20,000 
• Tác giả: Lm Vũ Văn Tự Chương • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12 x 20.5 cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Một trái tim không phân chia

30,000 
• Tác giả: Sr. Evelyn Ann Schumacher • Chuyển ngữ: Nt. Nguyễn Thị Kim Phúc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 154 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Ngọn lửa dịu dàng hứa hẹn tinh thần của tính dục

52,000 
• Tác giả: Fran Ferder và John Heagle • Chuyển ngữ: Nt Vũ Thị Thuy Thủy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 302 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Linh mục ngài là ai?

29,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Dịch giả:  Vũ Văn Tự Chương • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 167 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Hành trình ơn gọi

37,000 
• Tác giả: Anh Phan • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 190 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Hát lên bài ca mới ơn gọi Kitô hữu

68,000 
• Tác giả: Timothy Radcliffe, O.P • Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ & AE, O.P • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 397 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Ta đã chọn con

36,000 
• Tác giả: Philomena Augudo, FMM, Ph.D • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, ofm • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Đời sống nội tâm

48,000 
• Tác giả: R.P. Louis Colin • Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 334 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Rượu mới bầu da mới

25,000 
• Tác giả: Bộ các Hội dòng thánh hiến và Tu đoàn tông đồ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2017
Nổi Bật
0 out of 5

Sức mạnh của ơn gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Lm. Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời tu hôm nay đặc sủng và sứ mệnh

60,000 
• Nguyên tác: Religious Life, a Reflective Examination of its Charism and Mission for Today • Tác giả: NT. Maria Anna Lê Loan. NVHB • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 374 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Linh mục thánh

25,000 
• Tác giả: Athanaciô Bierbaum, OFM • Dịch giả: Lm Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Phi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 154 • Năm xuất bản: 2012  
0 out of 5

Kẻ được gọi thì nhiều

26,000 
• Tác giả: Scott Hahn • Dịch giả: Đaminh M. Nguyễn Phúc Lộc, CMC • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 190 • Năm xuất bản: 2012
Loading...