0 out of 5

Người trẻ và ơn gọi hiến dâng

25,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời sống thánh hiến trong hội thánh hôm nay

20,000 
• Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 118 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Linh mục và tu sĩ sống trưởng thành …

98,000 
• Tác giả: Lm. Trần Minh Huy, PSS • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 412 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Cha Jérôme – Chọn lựa của con tim làm nên khác biệt

40,000 
• Tác giả: Cha Jérôme • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 11.5 x 18.5 cm • Số trang: • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Để cứu hàng ngàn linh hồn

65,000 
• Tác giả: FR. BRETTA. BRANNEN • Dịch giả: Lm. Đinh Việt Hùng • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 500
0 out of 5

Sống trong ánh sáng

21,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Tổng hợp: Oanh Nguyễn • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 102  
0 out of 5

Nhiều người được gọi

22,000 
• Tác giả: Scott Hahn • Dịch giả: Lm. Fx. Phạm Đình Phước • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 139 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Yêu cách khác

57,000 
• Tác giả: RANIERO CANTALAMESSA • Dịch giả: Lm. Trần Đình Quảng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 320 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lịch sử tu đức Kitô giáo

60,000 
• Tác giả: Bernard Peyrous • Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 219 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời tu một nẻo nhân sinh

27,000 
• Tác giả: Paul Lebeau • Chuyển ngữ: Lm. Đỗ Ngọc Bảo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 196  
0 out of 5

Đời tu gạn đục khơi trong

60,000 
• Tác giả: Felicisimo Diez Martinez • Dịch giả: Lm. Đỗ Ngọc Bảo • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 381 • NXB: 2013
0 out of 5

Bóng dáng người tu si hôm qua và hôm nay

20,000 
• Tác giả: Lm Vũ Văn Tự Chương • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12 x 20.5 cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Một trái tim không phân chia

30,000 
• Tác giả: Sr. Evelyn Ann Schumacher • Chuyển ngữ: Nt. Nguyễn Thị Kim Phúc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 154 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Ngọn lửa dịu dàng hứa hẹn tinh thần của tính dục

52,000 
• Tác giả: Fran Ferder và John Heagle • Chuyển ngữ: Nt Vũ Thị Thuy Thủy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 302 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Linh mục ngài là ai?

Hết Hàng
• Tác giả: Nhiều tác giả • Dịch giả:  Vũ Văn Tự Chương • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 167 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Hành trình ơn gọi

37,000 
• Tác giả: Anh Phan • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 190 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Hát lên bài ca mới ơn gọi Kitô hữu

68,000 
• Tác giả: Timothy Radcliffe, O.P • Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ & AE, O.P • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 397 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Ta đã chọn con

36,000 
• Tác giả: Philomena Augudo, FMM, Ph.D • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, ofm • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 253 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Đời sống nội tâm

48,000 
• Tác giả: R.P. Louis Colin • Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 334 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Rượu mới bầu da mới

25,000 
• Tác giả: Bộ các Hội dòng thánh hiến và Tu đoàn tông đồ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2017
Loading...