0 out of 5

Lịch sử dân Thiên Chúa trong Cựu ước

95,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Rao, OP • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 667  
0 out of 5

Lịch sử cứu độ – Dẫn vào Kinh Thánh

55,000 
• Tác giả: ABBÉ DHEILLY • Dịch giả: Lm. Đỗ Ngọc Bảo • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 330 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tư tưởng cách tân của Nguyễn Trường Tộ

40,000 
• Tác giả: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Từ Điển Bách Khoa • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Niên giám Giáo hội công giáo Việt Nam

250,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1202 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Lịch sử Giáo hội Việt Nam tập 3

55,000 
• Tác giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 554 • Năm xuất bản: 1994
0 out of 5

Lịch sử Giáo hội Công giáo tập 3

35,000 
• Tác giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 378 • Năm xuất bản: 1994
0 out of 5

Lịch sử tu đức Kitô giáo

60,000 
• Tác giả: Bernard Peyrous • Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 219 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Dấu ấn 50 năm hàng giáo phẩm Việt Nam

22,000 
• Tác giả: Nguyễn Đình Đầu • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 171 • Năm xuất bản: 2010
Nổi Bật
0 out of 5

Nguồn gốc Kitô giáo (Cuốn 2)

80,000 
• Tác giả: Lm. Lê Phú Hải • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 485 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Nguồn gốc Kitô giáo (Cuốn 1)

60,000 
• Tác giả: Lm. Lê Phú Hải • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 280 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lịch sử linh đạo Công giáo

90,000 
• Tác giả: Jordan Aumann,OP • Dịch giả: Lm. Lê Công Đức • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 530 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

150 khơi lửa trong tim

12,000 
• Tác giả: Ban Mục vụ Giới trẻ Sa-lê-diêng • Kích thước: 10 x 15 cm • Số trang: 47  
0 out of 5

Nguyễn Trường Tộ hôm qua và hôm nay

60,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tri Thức • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 234 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam

400,000 
• Tác giả: Trương Bá Cần • NXB: Tôn Giáo Hà Nội • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 17 x 25.5 cm • Số trang: Bộ 2 tập • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Lịch sử chữ quốc ngữ 1620 – 1659

31,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 222
0 out of 5

Hòa mình vào xã hội Việt Nam

34,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 263 • NXB: 2008
0 out of 5

Tản mạn lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam

34,000 
• Tác giả: Ronald Rolheiser • Dịch giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 335
0 out of 5

Dòng Tên trong xã hội đại Việt 1615 – 1773

81,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 615
0 out of 5

Đôi nét lịch sử dòng Tên thời kỳ khai sinh & Phát triển

34,000 
• Tác giả: Hoàng Sóc Sơn, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 243
0 out of 5

Dòng Mến thánh giá những năm đầu

23,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 167
Loading...