0 out of 5

Tông huấn Chúa Kitô đang sống

30,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 204 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Laudato si’ thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta

42,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Hội Đồng GM Việt Nam - Bản dịch của Ủy ban Bác ái xã hội • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 162  
Nổi Bật
0 out of 5

Tông Huấn Đức Kitô Hằng Sống (Anh-Việt)

55,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 387 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tông Huấn Đức Kitô Sống

30,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: UBMV Giới Trẻ - Thiếu Nhi • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 230 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sách giáo lý hội thánh Công giáo

200,000 
• Tác giả: Ủy ban Kinh thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16.5 x 24 cm • Số trang: 1083 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Công đồng Vaticannô II

150,000 
• Dịch giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14 x 20.5 cm • Số trang: 1043 • NXB: 2016
0 out of 5

Bản toát yếu sách giáo lý của Hội thánh Công giáo

38,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ủy ban Giáo lý Đức tin • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 303 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Bản hỏi thưa giáo lý hội thánh Công giáo

20,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ủy ban giáo lý đức tin • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 11 x 17 cm • Số trang: 231 • Năm xuất bản: 2013
Nổi Bật
0 out of 5

Tông huấn Đức Kitô hằng sống

32,000 
• Tác giả: Giáo hoàng Phanxicô • Dịch giả: Lm Lê Công Đức • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 201 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Huấn thị về việc đào tạo phụng vụ trong các Chủng viện

20,000 
• Tác giả:Bộ giáo dục Công giáo • Dịch giả: Viết Cao • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 95 • Năm xuất bản: 2015
Nổi Bật
0 out of 5

Đồng hành với gia đình

40,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô •  Chuyển ngữ: Phan Văn Phi • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 218 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
0 out of 5

Tìm hiểu các điều khoản bộ giáo luật 1983 quyển I – Những nguyên tác tổng quát

32,000 
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 167 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tìm hiểu các điều khoản giáo luật 1983 quyển II: Phần III – Các tu hội thánh hiến và các tu đoàn tông đồ

Liên hệ
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 237 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tìm hiểu các điều khoản giáo luật 1983 quyển II: Phần I và II

62,000 
• Tác giả: Lm Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 325 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Những mục tử như lòng mong ước

50,000 
• Tác giả: Thánh ĐGH Phaolô II • Dịch giả: Lm Phaolô Đậu Văn Hồng • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 262 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Bộ giáo luật 1983

150,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016 • Số trang: 899
0 out of 5

Học hỏi văn kiện của Công đồng Vaticanô II

150,000 
• Tác giả: Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 15.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015 • Số trang: 821
0 out of 5

Tông huấn Familiaris Consortio

44,000 
• Tác giả: Thánh Gioan Phaolô II • Chuyển ngữ: Ủy ban Mục vụ Gia đình Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 236 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Một Giám mục tại Công đồng

26,000 
• Tác giả: Albino Luciani • Chuyển ngữ: Lm Augustinô Nguyễn Văn Dụ • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 19.5 cm • Số trang: 195 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Vaticano II – Những điều nên biết để đọc các bản văn cộng đồng

18,000 
• Tác giả: Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, CS & Anh em dòng Scalabrini • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 126
Loading...