0 out of 5

Sổ tay dịch thuật Anh ngữ Công giáo – Tập 3

120,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 494 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bài chia sẻ 4 Anh ngữ công giáo

150,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 430 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Từ điển công giáo

350,000 
• Tác giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 17 x 24 cm • Số trang: 1220 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bài chia sẻ 3 Anh ngữ công giáo

160,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 440 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bài chia sẻ 2 Anh ngữ công giáo

160,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 432 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Một tầm nhìn về giáo dục anh ngữ, thần học, mục vụ tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 586 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ Công giáo tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 897 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ công giáo tập 2

85,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 467 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Ngữ pháp tiếng anh

250,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1148 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bạo lực học đường qua nghiên cứu và khảo sát

60,000 
• Tác giả: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 518 • Năm xuất bản: 2016