0 out of 5

Cô nữ sinh tinh nghịch nhất trường

50,000 
• Tác giả: ENID BLYTON • Dịch giả: Nt. Trần Thị Ngọc Hương • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 220 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lịch sử dân Thiên Chúa trong Cựu ước

95,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Rao, OP • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 667  
0 out of 5

Mơ chữ nghĩa hóa tâm hồn

40,000 
• Tác giả: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.2 x 20.7 cm • Số trang: 150 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Nốt lá dịu nghiêng

60,000 
• Tác giả: An Thiện Minh • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 115 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật Anh ngữ Công giáo – Tập 3

120,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 494 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Những ngày lễ công giáo 2020

15,000 
• TÒA TỔNG GIÁM MỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 133 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đấng ở trên cao

25,000 
• Tác giả: Bruno Ferrero • Dịch giả: Ngọc Yến - Văn Chính • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 11 x 18,5 cm • Số trang: 88 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Trong sự tìm kiếm tôn giáo đích thực

72,000 
• Tác giả: Michael D. Moga • Dịch giả: Lm. Lê Đình Trị • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 258 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Điều gì làm cho con người thực sự là người?

79,000 
• Tác giả: MICHAEL D. MOGA • Dịch giả: Lm. Lê Đình Trị • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 312 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sổ tay tuyên úy và các cấp lãnh đạo thiếu nhi thánh thể

45,000 
• Tác giả: Mục vụ Thiếu nhi Sài Gòn • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 160 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Hướng đến một hội thánh công giáo đích thật

70,000 
• Tác giả: Thomas P. Rausch • Dịch giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 415 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thần học luân lý căn bản

55,000 
• Tác giả: Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 290 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lịch sử cứu độ – Dẫn vào Kinh Thánh

55,000 
• Tác giả: ABBÉ DHEILLY • Dịch giả: Lm. Đỗ Ngọc Bảo • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 330 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bên ngoài cổng nhà thờ

26,500 
• Tác giả: Cao Gia An, S.J. • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 136 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

LOGOS 01: Giáo lý viên, con người hiệp thông

20,000 
• Văn Phòng Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 118 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

LOGOS 03: Con người và di sản

40,000 
• Văn Phòng Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 332 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bài chia sẻ 4 Anh ngữ công giáo

150,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 430 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tông huấn Chúa Kitô đang sống

30,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 204 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Một Kitô hữu trước các tôn giáo lớn

38,000 
• Tác giả: Francois Varillon • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.3 x 20.3 cm • Số trang: 345 • Năm xuất bản: 2009
Nổi Bật
0 out of 5

Từ điển công giáo

350,000 
• Tác giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 17 x 24 cm • Số trang: 1220 • Năm xuất bản: 2019
Loading...