0 out of 5

Chỉ nam giảng lễ

25,000 
• NXB: Tôn giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 200 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Sống đức tin mỗi ngày

21,000 
• Tác giả: Henri J.M. Nouwen • Tổng hợp: Anna Nguyễn • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 132  
0 out of 5

Suy niệm Lời Chúa năm C: Chúa Nhật và Lễ Trọng

80,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu An • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 438 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianey

95,000 
• Tác giả: Cha Gioan Maria Vianey • Dịch giả: Vũ Đức Thành • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 656 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

365 ngày với Đức Phanxicô

50,000 
• Tác giả: Kevin Cotter • Chuyển ngữ: Học viện Đaminh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 373 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tin mừng đã được loan báo năm A

60,000 
• Tác giả: Lm. Đặng Quang Tiến • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 388 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Tin mừng đã được loan báo năm B

60,000 
• Tác giả: Lm. Đặng Quang Tiến • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 375 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Hằng tuần Chúa nói ta đạp năm A

42,000 
• Tác giả: Lm. Trần Bình Trọng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 330 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Hằng tuần Chúa nói ta đạp năm B

42,000 
• Tác giả: Lm. Trần Bình Trọng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 321 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

190,000 
• Tác giả: Tổng giáo phận Tp. HCM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: Bộ 2 cuốn • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Chứng nhân lòng thương xót

40,000 
• Tác giả: ĐC Đinh Đức Đạo • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 250 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Hằng tuần Chúa nói ta đáp năm C

42,000 
• Tác giả: Lm. Trần Bình Trọng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 328 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Chúng nhân tình yêu

40,000 
• Tác giả: ĐC Đinh Đức Đạo • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 198 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đường thánh giá

20,000 
• Tác giả: Thánh Josemaria Escriva • Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 74 • Năm xuất bản: 2015
Nổi Bật
0 out of 5

Suy Lời Chúa gẫm sự đời (Tập 6)

60,000 
• Tác giả: Lm. Bosco Dương Trung Tín • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 221 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Suối nguồn tình yêu

199,000 
• Tác giả: Lm Nguyễn Vinh Sơn SCJ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: Bộ 2 cuốn • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Bánh sự sống tập 1

22,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 198 • Năm xuất bản: 2006
0 out of 5

Bánh sự sống tập 2

35,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 333 • Năm xuất bản: 2006
0 out of 5

151 bài giáo lý kinh thánh

150,000 
• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn, CSsR • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: Bộ 2 cuốn • Năm xuất bản: 2015  
Nổi Bật
0 out of 5

Con chiên của Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian

33,000 
• Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 193 • Năm xuất bản: 2019
Loading...