0 out of 5

Các dụ ngôn của Chúa Giê-su

20,000 
• Tác giả: BTTGĐ Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 20 x 22cm • Số trang: 49 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Giáng sinh của những kể bé nhỏ

18,000 
• Tác giả: Ngọc Yến, FMA & Văn Chính, SDB • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 15 x 15 cm • Số trang: 42 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Kể chuyện kinh thánh cho thiếu niên (từ 10 đến 15 tuổi)

40,000 
• Tác giả: Pat Alexander • Dịch giả: Nguyễn Thị Sang - Nguyễn Ngọc Tỉnh • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14,5 x 21 cm • Số trang: 256 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Kinh thánh nhỏ của em

48,000 
• Tác giả: Giorgio Bertella & Feliciano Innocente • Dịch giả: Ngọc Yến,FMA - Văn Chính, SDB • NXB: Hồng Đức • Kích thước: 17 x 21 cm • Số trang: 98 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Kinh thánh cho bé

20,000 
• Tác giả: Gwénaelle Boulet & Aurélie Guillerey • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 21 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Câu chuyện Giáng sinh

20,000 
• Tác giả: Katia Mrowiec & Alexandra Huard • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 21 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Tô màu Tin mừng Chúa Nhật năm B

64,000 
• Tác giả: Sophie de Brisoult • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 21 x 23.5 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Thánh vịnh cho bé

20,000 
• Tác giả: Marie - Hélène Delval & Arno • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 22 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Lạy cha – Kính mừng Maria

20,000 
• Tác giả: Nirham Tervuren – Delphine Renon • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 22 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Những lời nhắn nhủ của Đức Giáo hoàng Phanxicô với thiếu nhi

20,000 
• Tác giả: Ban Mục vụ Gia đình TGP.TP.HCM • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 15 x 15 cm • Số trang: 31 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Chuyện Chúa Giêsu

20,000 
• Tác giả: Gwénaelle Boulet & Élodie Durand • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 23 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Những nhân vật anh hùng trong Thánh kinh

23,000 
• Tác giả: Nirham Tervuren - Xarier Deneux - Delphine Renon • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 25 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Những ngày lễ Công giáo

25,000 
• Tác giả: Nirham Tervuren - Delphine Renon • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 22 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Thiên Chúa là ai thế?

25,000 
• Tác giả: Marie-Hélène Delval - Nathalie Novi • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 35 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Con là điều kỳ diệu

20,000 
• Tác giả: Karine-Marie Amiot & Charlotte Roederer • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 19 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Gặp gỡ Thiên Chúa

25,000 
• Tác giả: Geneviève Laurencin - Anne-Shophie Lanquetin • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 35 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Nói với con về Thiên Chúa…

25,000 
• Tác giả: Maria-Agnès Gaudrat - d'Ulises Wensell • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 34 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Câu nguyện mỗi ngày

20,000 
• Tác giả: Nirvham Tervuren & Annette Marnat • Dịch giả: Nhóm Bayard • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17 x 17 cm • Số trang: 23 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Don Bosco một thiếu niên giống như bạn

25,000 
• Tác giả: Claudio Russo • Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB • NXB: Phương Đông • Kích thước: 20 x 22 cm • Số trang: 50 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Nói với em về giáo hội

27,000 
• Tác giả: Bruno Ferrero & Anna Peiretti • Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB • NXB: Phương Đông • Kích thước: 20 x 22 cm • Số trang: 50 • Năm xuất bản: 2017
Loading...