0 out of 5

Tin mừng như đã mặc khải cho tôi – Quyển thứ sáu

73,000 
• Tác giả: Maria Valtorta • Dịch giả: Nt. Phạm Thị Hùng, CMR • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 664 • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Tân phúc âm hóa cuộc sống đời thường

25,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 222 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Lắng nghe tiếng nói của thinh lặng

20,000 
• Tác giả: Maurice Zundel • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20 cm • Số trang: 127 • Năm xuất bản: 2002
0 out of 5

Tôi tin tưởng ở con người

21,000 
• Tác giả: Đối thoại Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Sergio Rubin • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang:156  
0 out of 5

Thánh thể trọng tâm đời sống của tôi

18,000 
• Tác giả: Henri J.M Nouwen • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn - Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 83  
0 out of 5

Tương giao đích thật

50,000 
• Tác giả: WAYNE JACOBSEN & CLAY JACOBSEN • Dịch giả: Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Kinh nghiệm đan tu

32,000 
• Tác giả: JAECHAN ANSELMO PARK, OSB • Dịch giả: Đan Viện Thiên Phước • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 136 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

12 bí quyết tăng cường sức sống tâm linh

62,000 
• Tác giả: RICHARD P.JOHNSON • Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, ofm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 230 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đan viện của tâm hồn

20,000 
• Tác giả: Joan Chittister • Dịch giả: Minh Tiến • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 120  
0 out of 5

Đối diện đau khổ chúng ta có thể làm gì?

16,000 
• Tác giả: Guy Gilbert • Dịch giả: Xavier Trần • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12,5 x 20,5 cm • Số trang: 94  
Nổi Bật
0 out of 5

Cầu nguyện

60,000 
• Tác giả: ĐGH Biển Đức XVI • Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 396 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tĩnh tâm với đức thánh cha Phanxicô

34,000 
• Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 194 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sổ tay kinh nghiệm tĩnh tâm

36,000 
• Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 210 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Phân định giữa đời thường

34,000 
• Tác giả: Lm. Võ Tá Hoàng & Lm. Võ Tá Khánh • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 229 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đầy ân sủng

63,000 
• Tác giả: Claire Noonan • Chuyển ngữ: Thương Lắm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 179 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Đường hoàn thiện

39,000 
• Tác giả: Thánh Têrêsa Avila - Tiến sĩ Hội thánh • Dịch giả: Các nữ tu Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 240  
0 out of 5

Đối thoại

60,000 
• Tác giả: Thánh Catarina Siena • Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Bùi Đức Sinh, O.P • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 494 • Năm xuất bản: 2006
0 out of 5

Đời sống Đa Minh

30,000 
• Tác giả: Walter Wagner • Dịch giả: Học Viện Đa Minh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 215 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Tân phúc âm hóa đau khổ trong cuộc sống

50,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 358 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Cầu nguyện với mẹ Têrêsa

18,000 
• Tác giả: Jean-Pierre, Dubois-Dumée • Chuyển dịch: Nt Nguyễn Thị Chung • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 19.5 cm • Số trang: 157 • Năm xuất bản: 1997
Loading...