0 out of 5

Cầu nguyện với mẹ Têrêsa

18,000 
• Tác giả: Jean-Pierre, Dubois-Dumée • Chuyển dịch: Nt Nguyễn Thị Chung • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 19.5 cm • Số trang: 157 • Năm xuất bản: 1997
0 out of 5

Tu luật rạng rỡ nụ cười

25,000 
• Tác giả: Soeur Metilde • Chuyển dịch: Nữ Biển Đức • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang:145 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Cầu nguyện và tính tình

30,000 
• Tác giả: Chester P. Michael và Mrie Christian Norrisey • Chuyển dịch : Vinh Sơn Nguyễn Văn Định • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 240 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Vị ẩn sĩ khôn ngoan

30,000 
• Tác giả: Ebba De Pauli • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 183  
0 out of 5

Các đường lối phúc âm hóa truyền thông để loan báo Tin mừng

50,000 
• Tác giả: Lm Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tôi tìm đường về nhà

30,000 
• Tác giả: HENRI NOUWEN • Dịch giả: Nt. Nguyễn Thị Quỳnh Tâm • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 140 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sống đẹp hơn: Mười bảy quy tắc

30,000 
• Tác giả: OGMANDINO • Dịch giả: Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 134 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Chầu Mình Thánh bên Chúa Giêsu Thánh Thể

50,000 
• Tác giả: Lm. Phạm Đình Ái • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 320 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Chúa Giêsu tình yêu thánh thể của chúng ta

20,000 
• Tác giả: Lm. M. Manelli • Dịch giả: Lm. Bano Kiên • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 143 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Tâm hồn tràn ngập niềm vui

45,000 
• Tác giả: José Luis Gonzales Dalado • Chuyển ngữ: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 335 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Chiêm ngắm và lắng nghe đường vào linh đạo I – Nhã

35,000 
• Tác giả: David Lonsdale • Dịch giả: AnTôn Và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 318 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Lòng thương xót vô biên

15,000 
• Tác giả: Nt Mai Thành • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Cầu vồng liên tôn

18,000 
• Tác giả: Nt Mai Thành • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 139 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Giây phút cuốn lều

20,000 
• Tác giả: Lm Đỗ Xuân Quế • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 110 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Đỉnh đồi thương đau

12,000 
• Tác giả: Dominic Thuần, SSS • Phỏng theo ĐC Fulton Sheen • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 89  
0 out of 5

Charles de Foucauld hành trình đến Tamanrasset

50,000 
• Tác giả: Antoine Chatelard • Chuyển ngữ: Tiểu Muội Chúa Giêsu • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 309 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Sống Tin mừng theo cha chân phước Antôn Chevrier

20,000 
• Tác giả: Berthelon • Dịch giả: Lm Đỗ Đức Phổ • NXB: Tôn Giáo Hà Nội • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 238 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Ơn gọi và sự đáp trả của con người

42,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 177 • Năm XB: 2019
0 out of 5

25 câu hỏi của Tin mừng làm thay đổi cuộc đời

33,000 
• Tác giả: Allan F. Wright • Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O.Cist • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 191 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Cách lần hạt theo thánh kinh

45,000 
• Tác giả: Lm. Hoàng Minh Tuấn, CSsR • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 17.5 cm • Số trang: 306 • Năm xuất bản: 2015
Loading...