0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 3

75,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 374 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 4

77,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 384 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 5

78,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 390 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 2

73,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 383 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Những người trở lại Công giáo – Tập 1

62,000 
• Tác giả: Nguyễn Thành Thống • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 318 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

12 bí quyết tăng cường sức sống tâm linh

39,000 
• Tác giả: Richard P. Johnson • Chuyển ngữ: Nguyễn Ngọc Kính, ofm • NXB: Đông Phương • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 255 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Tiếng gọi đến với tình yêu

43,000 
• Tác giả: Chiara Lubich • Chuyển ngữ: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 251 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Bước nhìn lại

82,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Thế SJ • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 429 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Giờ danh cho Chúa

27,000 
• Tác giả: Jacques Philippe • Dịch giả: Lm. Minh Anh (GP. Huế) • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 140 • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Để nên môn đệ Đức Kitô

35,000 
• Tác giả: Edward Sri • Chuyển ngữ: Giuse Phạm Vũ Hải Sơn, OP • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 213 • Năm xuất bản: 2018
Nổi Bật
0 out of 5

Thực hành chiêm niệm theo Gioan Thánh Giá

36,000 
• Tác giả: James W. Kinn • Dịch giả: Lê Công Đức, PSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 165 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thánh Phaolô và tân phúc âm hóa

40,000 
• Tác giả: Ronald D. Witherup • Dịch giả: Nguyên Quí Khôi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Chút gì với Chúa – Tập 8

30,000 
• Tác giả: NT Marie Nguyễn Thị Anh Thư • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2019 • Số trang: 160
0 out of 5

Tháng kính thánh tâm

12,000 
• Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 153 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Tập sống trước nhan thánh chúa

7,000 
• Tác giả: Thánh Anphong • Dịch giả: Lm. MJ. Trường Luân, CSsR • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 95 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần

10,000 
• Tác giả: Thánh Anphong • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 95 • Năm xuất bản: 2005
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Phục vụ

30,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 250 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Yêu Thương

43,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 252 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Hy sinh

32,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 183 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Tweets với Chúa

100,000 
• Tác giả: Michel Remery • Dịch giả: Lm Gioan Lê Quang Việt • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Sách in màu • Kích thước: 15 x 15 cm • Số trang: 435 • Năm xuất bản: 2018
Loading...