0 out of 5

Nghi thức tuần thánh

40,000 
• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 220
0 out of 5

Cha Jérôme – Những cột mốc để đọc Cựu ước

25,000 
• Tác giả: Cha Jérôme • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 11.5 x 18.5 cm • Số trang: 113 • Năm xuất bản: 2020
0 out of 5

100 câu trắc nghiệm về NHÂN VẬT trong Cựu ước

35,000 
• Tác giả: Jhs. Nguyễn Hải Sơn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 7.5 x 17 cm • Số trang: 100 tờ • Năm xuất bản: 2020
0 out of 5

100 câu trắc nghiệm về CON VẬT trong Cựu ước

35,000 
• Tác giả: Jhs. Nguyễn Hải Sơn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 7.5 x 17 cm • Số trang: 100 tờ • Năm xuất bản: 2020
0 out of 5

100 câu trắc nghiệm về SÁCH NÀO trong Cựu ước

35,000 
• Tác giả: Jhs. Nguyễn Hải Sơn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 7.5 x 17 cm • Số trang: 100 tờ • Năm xuất bản: 2020
0 out of 5

100 câu trắc nghiệm về CON SỐ trong Cựu ước

35,000 
• Tác giả: Jhs. Nguyễn Hải Sơn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 7.5 x 17 cm • Số trang: 100 tờ • Năm xuất bản: 2020
0 out of 5

100 câu trắc nghiệm về ĐỊA DANH trong Cựu ước

35,000 
• Tác giả: Jhs. Nguyễn Hải Sơn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 7.5 x 17 cm • Số trang: 100 tờ • Năm xuất bản: 2020
0 out of 5

Người trẻ và ơn gọi hiến dâng

25,000 
• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời sống thánh hiến trong hội thánh hôm nay

20,000 
• Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 118 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Cô nữ sinh tinh nghịch nhất trường

50,000 
• Tác giả: ENID BLYTON • Dịch giả: Nt. Trần Thị Ngọc Hương • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 220 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Linh mục và tu sĩ sống trưởng thành …

98,000 
• Tác giả: Lm. Trần Minh Huy, PSS • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 412 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Luyện ngục – Tháng các linh hồn

25,000 
• Tác giả: Lm. Đoàn Quang Báu, CMR • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 129 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lịch sử dân Thiên Chúa trong Cựu ước

95,000 
• Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Rao, OP • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 667  
0 out of 5

Mơ chữ nghĩa hóa tâm hồn

40,000 
• Tác giả: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.2 x 20.7 cm • Số trang: 150 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Niềm tin trong cuộc sống

52,000 
• Ban Nghiên Huấn Tổng Giáo Phận Hà Nội • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 342 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Sống trong sạch

45,000 
• Tác giả: HEATHER GALLAGHER - PETER VLAHUTIN • Dịch giả: Gm. Luy Nguyễn Anh Tuấn - Gioan Lê Quang Vinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 252 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tìm hiểu các sách tin mừng và công vụ tông đồ

40,000 
• Tác giả: Lm. Ngô Hoàn Cầu, SVD • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 191 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tông đồ Phaolô – Chân dung tự họa

80,000 
• Tác giả: CLAUDE TASSIN • Dịch giả: Lm. VinhSơn Trần Minh Thực, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 408 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tháng các linh hồn

25,000 
• Tác giả: Lm. Đinh Tri Thức, OFM • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 130 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Youcat cho thiếu nhi

86,000 
• Ủy ban giáo lý đức tin - HĐGM Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 17.4 x 22.5 cm • Số trang: 240 • Năm xuất bản: 2019
Loading...