0 out of 5

Thánh Biển Đức người đã tin

27,000 
• Tác giả: Dom Claude J. Nesmy • Chuyển ngữ: Nữ Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 164  
0 out of 5

Thánh Biển Đức và đời sống đan tu

30,000 
• Tác giả: Dom Claude J. Nesmy • Chuyển ngữ: Nữ Biển Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 19.5 cm • Số trang: 157  
0 out of 5

Hạnh tích các thánh tử đạo Việt Nam theo phụng vụ

75,000 
• Tác giả: Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận Sài gòn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 472  
0 out of 5

Tràng hạt mân côi

10,000 
• Tác giả: Thánh Josemaria Escriva • Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 12 x 16 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Hướng dẫn cách lần hạ mân côi

12,000 
• Tác giả: Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 8.5 x 17 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Thánh Catarina Siena

15,000 
• Tác giả: Mary Fabyan Windeatt • Chuyển ngữ:  Nt Therese Thơm Nguyên • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12 x 20 cm • Số trang: 100 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Những dấu ấn phi thường của thánh Đa Minh tại Rôma

24,000 
• Tác giả: Hồng Y Martini • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12 x 20.5 cm • Số trang: 119 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Người nữ mang ơn hòa giải

12,000 
• Tác giả: Hồng Y Martini • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 19 cm • Số trang: 84 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Gặp gỡ Mẹ Maria tập 2

35,000 
• Tác giả: Phaolô Ngô Suốt • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 228 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Chư thánh theo lịch Roma II

28,000 
• Tác giả: Enzo Lodi • Dịch giả: Các linh mục hạt xóm chiếu • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 392
0 out of 5

Chư thánh theo lịch Roma I

28,000 
• Tác giả: Enzo Lodi • Dịch giả: Các linh mục hạt xóm chiếu • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 344  
0 out of 5

Charles de Foucauld hành trình đến Tamanrasset

50,000 
• Tác giả: Antoine Chatelard • Chuyển ngữ: Tiểu Muội Chúa Giêsu • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 309 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Tất cả là hồng ân

70,000 
• Tác giả: Joheph F. Schmidt • Chuyển ngữ: Lm. Trần Quốc Nhật • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20cm • Số trang: 394 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Chân phúc Laura Vicuna

16,000 
• Tác giả: Lm Nguyễn Tiến Mỹ • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 171 • NXB: 2012  
0 out of 5

Lòng thương xót đích thực

22,000 
• Tác giả: Jacques Philippie • Dịch giả: Lm. Minh Anh • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 12 x 20 cm • Số trang: 95 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sứ điệp của Đức Trinh nữ rất thánh Maria gửi các linh mục

10,000 
• Tác giả: ĐC Miguel Cabujos Vidate • Chuyển ngữ: Lm Tôn Văn An • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 79 • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Thánh nữ Bernadette Lộ Đức sứ giả tình thương

42,000 
• Tác giả: Phêrô Maria Phân Hữu Lộc • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 288 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Thánh Phanxicô Assisi Sức mạnh tình yêu

50,000 
• Tác giả: Stan Rougier • Dịch giả: Ts Nguyễn Hồng Giáp và Ts Nguyễn Tiến Hữu • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 260 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Thánh Inhaxiô Vị thánh của ý chí

20,000 
• Tác giả: René Fulop - Miller • Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

25 câu hỏi về các thánh và những vị anh hùng Công giáo

15,000 
• Tác giả: Les Miller • Dịch giả: Nt. Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12.5 x 20.5 • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 71 • Năm xuất bản: 2016
Loading...