0 out of 5

Rượu mới bầu da mới

25,000 
• Tác giả: Bộ các Hội dòng thánh hiến và Tu đoàn tông đồ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2017
Nổi Bật
0 out of 5

Sức mạnh của ơn gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Lm. Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Đời tu hôm nay đặc sủng và sứ mệnh

60,000 
• Nguyên tác: Religious Life, a Reflective Examination of its Charism and Mission for Today • Tác giả: NT. Maria Anna Lê Loan. NVHB • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 374 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Linh mục thánh

25,000 
• Tác giả: Athanaciô Bierbaum, OFM • Dịch giả: Lm Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Phi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 154 • Năm xuất bản: 2012  
0 out of 5

Rượu mới bầu da mới

25,000 
• Tác giả: Bộ các Hội dòng thánh hiến và Tu đoàn tông đồ • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Kẻ được gọi thì nhiều

26,000 
• Tác giả: Scott Hahn • Dịch giả: Đaminh M. Nguyễn Phúc Lộc, CMC • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 190 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Thầy đã làm gương cho anh em

20,000 
Tác giả: Enrico Masseroni • Chuyển ngữ: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ • NXB: Tôn Giáo Hà Nội • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 215 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Niềm vui đời linh mục

50,000 
• Tác giả: Stephen J. Rossetti • Chuyển ngữ: Lm Giuse Nguyễn Văn Chữ, O.P • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang:  295 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hoa nắng đời linh mục

29,000 
• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 207 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Jorge Mario Bergoglio Phanxicô cùng với cuộc đời ý tưởng lời nói

30,000 
• Tác giả:Andrea Tornielli • Chuyển ngữ: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 21 cm • Số trang: 225 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Linh hướng nơi gặp gỡ tâm linh và tâm lý

17,000 
• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Định CS • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 130 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Đời tận hiến

25,000 
• Tác giả: Jos. Schrijuers, C.s.s.R • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 219 • NXB: 2010
0 out of 5

Tân phúc âm hóa quyền bính và vâng phục trong đời sống cộng đoàn

40,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 318 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Tân phúc âm hóa đời sống cộng đoàn

32,000 
• Tác giả: Lm Giuse Đỗ Văn Thụy • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13,5 x 20.5 cm • Số trang: 270 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

45,000 
• Tác giả: Eileen Caddy • Dịch giả: Nguyễn Thị Chung • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 440 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Tình yêu chính là sứ vụ

30,000 
• Tác giả: Lm. Quirico T. Pedregosa, JR., OP • Dịch giả: Nt. Anna Nguyễn Thị Ngọc Diệp, OP • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13.5 x 20 cm • Số trang: 181 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Lãnh đạo vì sự vụ

30,000 
• Tác giả: LM. Quirico T. Pedregosa, JR., OP • Dịch giả: Nt. Anna Nguyễn Thị Ngọc Diệp. OP • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 197 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Cha Jérôme – Những khả thể và giai điệu

35,000 
• Nguyên tác: Père Jérôme, Possibilités et mélodies • Tác giả: Cha Jérôme • Dịch giả: Nhóm Sept-Fons • NXB: Phương Đông • Kích thước: 11.5 x 18.5 cm • Số trang: 177 • Năm xuất bản: 2018  
0 out of 5

Cuộc chiến đấu thiêng liêng theo thánh Biển Đức

14,000 
• Tác giả: Bernard Ducruet, OSB • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 54  
0 out of 5

38 Tuổi độc thân cha xứ làng quê

23,000 
• Tác giả: Pietro de Paoli • Dịch giả: An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 168
Loading...