Nổi Bật
0 out of 5

Từ điển công giáo

350,000 
0 out of 5

Allô! Cha là Giáo hoàng đây… Con khỏe không?

20,000 
• Tác giả: Rosario Carello • Dịch giả: Marta An Nguyễn • Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 100    
0 out of 5

Phanxicô giáo hoàng của thế giới mới

16,000 
• Tác giả: Michel Cool • Dịch giả: Nguyễn Tùng Lâm • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 116 • NXB: 2013
0 out of 5

Thiên Chúa giải thích cho con cháu

10,000 
• Tác giả: Jacques Duquesne • Dịch giả: An Nguyễn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 80  
0 out of 5

Trại tập trung Auschwitz

11,000 
• Tác giả: Annette Wieviorka • Dịch giả: An Nguyễn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12,5 x 20,5 cm • Số trang: 69  
0 out of 5

Bài chia sẻ 3 Anh ngữ công giáo

160,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 440 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bài chia sẻ 2 Anh ngữ công giáo

160,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 432 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Lắng trong sương (Thơ)

38,000 
• Tác giả: Song Lam • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Một tầm nhìn về giáo dục anh ngữ, thần học, mục vụ tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 586 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ Công giáo tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 897 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ công giáo tập 2

85,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 467 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tư tưởng cách tân của Nguyễn Trường Tộ

40,000 
• Tác giả: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Từ Điển Bách Khoa • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Đạo yêu thương

18,000 
• Tác giả: ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 15 cm • Số trang: 63 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Niên giám Giáo hội công giáo Việt Nam

250,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1202 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Ngữ pháp tiếng anh

250,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1148 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Laudato si’ thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta

42,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Hội Đồng GM Việt Nam - Bản dịch của Ủy ban Bác ái xã hội • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 162  
0 out of 5

Bài chia sẻ 1 đối với các câu hỏi về anh ngữ Công giáo

85,000 
• Tác giả: Lm Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 432 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bạo lực học đường qua nghiên cứu và khảo sát

60,000 
• Tác giả: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 518 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tràng hạt mân côi

10,000 
• Tác giả: Thánh Josemaria Escriva • Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 12 x 16 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Hướng dẫn cách lần hạ mân côi

12,000 
• Tác giả: Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 8.5 x 17 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2015
Loading...