0 out of 5

Lắng trong sương (Thơ)

38,000 
• Tác giả: Song Lam • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Một tầm nhìn về giáo dục anh ngữ, thần học, mục vụ tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 586 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ Công giáo tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 897 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ công giáo tập 2

85,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 467 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tư tưởng cách tân của Nguyễn Trường Tộ

40,000 
• Tác giả: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Từ Điển Bách Khoa • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 226 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Đạo yêu thương

18,000 
• Tác giả: ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 15 cm • Số trang: 63 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Niên giám Giáo hội công giáo Việt Nam

250,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1202 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Ngữ pháp tiếng anh

250,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1148 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Laudato si’ thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta

42,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Hội Đồng GM Việt Nam - Bản dịch của Ủy ban Bác ái xã hội • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 162  
0 out of 5

Bài chia sẻ 1 đối với các câu hỏi về anh ngữ Công giáo

85,000 
• Tác giả: Lm Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 432 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bạo lực học đường qua nghiên cứu và khảo sát

60,000 
• Tác giả: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 518 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Tràng hạt mân côi

10,000 
• Tác giả: Thánh Josemaria Escriva • Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 12 x 16 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Hướng dẫn cách lần hạ mân côi

12,000 
• Tác giả: Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 8.5 x 17 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2015
Nổi Bật
0 out of 5

Tông Huấn Đức Kitô Hằng Sống (Anh-Việt)

50,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 387 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tông Huấn Đức Kitô Sống

30,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: UBMV Giới Trẻ - Thiếu Nhi • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 230 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Ngày lại ngày

30,000 
• Tác giả: Lm Đỗ Xuân Quế • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 498 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Lịch sử Giáo hội Việt Nam tập 3

55,000 
• Tác giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 554 • Năm xuất bản: 1994
0 out of 5

Lịch sử Giáo hội Công giáo tập 3

35,000 
• Tác giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 378 • Năm xuất bản: 1994
0 out of 5

Theo Chúa Kitô tập 1

63,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Tuynh, O.P • NXB: Thời Đại • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 583 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Về miền đất thánh

80,000 
• Tác giả: Huỳnh Bà Song • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 380 • Năm xuất bản: 2015
Loading...