0 out of 5

Cuốn sách của các vị bề trên

56,000 
• Tác giả: Louis Colins, CssR • Bản tóm lược: Lm. Vũ Văn Tự Chương • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 292 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Sống Đạo – GA

80,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 795 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Linh đạo Kitô giáo: Một phác họa lịch sử

37,000 
• Tác giả: George A. Lane, SJ • Dịch giả: Tony Nguyễn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 105 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Các giờ kinh phụng vụ

320,000 
• Tác giả: Nhóm các Giờ kinh Phụng vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 1693 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Kinh sáng – Kinh chiều

250,000 
• Tác giả: Nhóm các Giờ kinh Phụng vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 1218 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Bộ giáo luật 1983

120,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2016 • Số trang: 899
0 out of 5

Học hỏi văn kiện của Công đồng Vaticanô II

150,000 
• Tác giả: Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân • Loại bìa: Bìa da • Kích thước: 15.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2015 • Số trang: 821
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Kỹ năng sinh hoạt

25,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 174 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Tuần cửu nhật kính thánh Giuse

8,000 
• NXB: Tp. HCM • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 63 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sách kinh ba địa phận: Bùi Chu – Hải Phòng – Thái Bình

28,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 328 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Các thánh dấu chỉ biểu tượng

35,000 
• Tác giả: Hilarie and James Cornwell • Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Huy • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 23.5 cm • Số trang: 184 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Làm thế nào để hiểu một thánh đường – Hướng dẫn giúp hiểu các biểu tượng và hình ảnh trong các nhà thờ

60,000 
• Tác giả: Richard Taylor • Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Huy • NXB: Tôn Giáo • Số trang: 339 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Kiến trúc nhà thờ công giáo theo tinh thần Công đồng Vaticanô II

80,000 
• Tác giả: Steven J. Schloeder • Dịch giả: Vũ Văn Thuấn - Nguyễn Đình Diễn • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 371 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chuyện kể cho trẻ em

20,000 
• Tác giả: Marlyn Evangelina Monge - Jaymie Stuart Wolfe, FSP • Dịch giả: Marta An Nguyễn • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 61 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hãy đánh thức thế giới

35,000 
• Tác giả: Samuel H. Canilang, CMF • Chuyển ngữ: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 271 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Lời nguyện thánh hóa bữa ăn

20,000 
• Tác giả: Ủy ban Loan báo Tin mừng - HĐGMVN & Chương trình Chuyên đề Giáo dục • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 9 x 17 cm  
0 out of 5

Prayer of the Faithful 2019 (Lời Nguyện Tín Hữu)

45,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tông huấn Familiaris Consortio

30,000 
• Tác giả: Thánh Gioan Phaolô II • Chuyển ngữ: Ủy ban Mục vụ Gia đình Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 236 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Một Giám mục tại Công đồng

26,000 
• Tác giả: Albino Luciani • Chuyển ngữ: Lm Augustinô Nguyễn Văn Dụ • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 19.5 cm • Số trang: 195 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Vaticano II – Những điều nên biết để đọc các bản văn cộng đồng

18,000 
• Tác giả: Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, CS & Anh em dòng Scalabrini • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 126
Loading...