0 out of 5

Lắng trong sương (Thơ)

38,000 
• Tác giả: Song Lam • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đạo yêu thương

18,000 
• Tác giả: ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 15 cm • Số trang: 63 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Bài chia sẻ 1 đối với các câu hỏi về anh ngữ Công giáo

85,000 
• Tác giả: Lm Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 432 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tràng hạt mân côi

10,000 
• Tác giả: Thánh Josemaria Escriva • Dịch giả: Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 12 x 16 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Hướng dẫn cách lần hạ mân côi

12,000 
• Tác giả: Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 8.5 x 17 cm • Số trang: 73 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Ngày lại ngày

30,000 
• Tác giả: Lm Đỗ Xuân Quế • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 498 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Theo Chúa Kitô tập 1

63,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Tuynh, O.P • NXB: Thời Đại • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 583 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Về miền đất thánh

80,000 
• Tác giả: Huỳnh Bà Song • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 380 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Cuộc đời và tác phẩm của linh mục Đặng Đức Tuấn

100,000 
• Tác giả: Lm.  Đặng Đức Tuấn • NXB: Tổng hợp Tp. HCM • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 301 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Sáng tác ca khúc và hợp xướng

60,000 
• Tác giả: Hải Nguyễn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 199 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Ca khúc thánh ca 2

20,000 
• Tác giả: Nguyễn Ngọc Thức • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 67
0 out of 5

Bàn về thánh nhạc

30,000 
• Tác giả: Lm. Kim Long • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20.5 cm • Số trang: 148
0 out of 5

Nhạc lý căn bản

7,000 
• Tác giả: Lm. Kim Long • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 90
0 out of 5

Đối âm

12,000 
• Tác giả: Lm. Kim Long • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 134  
0 out of 5

Luyện tiếng

6,000 
• Tác giả: Lm.Kim Long • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 54  
0 out of 5

Luyện giọng 15 phút ca đoàn tập 1

8,000 
• Tác giả: Ngọc Linh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 51  
0 out of 5

Những bài viết về thánh nhạc phụng vụ

25,000 
• Tác giả: An-tôn Tiến Linh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 138 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đào tạo linh mục định hướng và chỉ dẫn

80,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 2 cuốn • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Mưa hồng ánh thiêng

50,000 
• Tác giả: TT Mục vụ Tổng Giáo phận Tp. HCM - Học viện Mục vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 378 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Theo bước chân Thầy thơ

50,000 
• Tác giả: Trầm Hương Thơ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20.5 cm • Số trang: 289 • Năm xuất bản: 2014
Loading...