0 out of 5

Các giờ kinh phụng vụ

350,000 
• Tác giả: Nhóm các Giờ kinh Phụng vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 1693 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Kinh sáng – Kinh chiều

270,000 
• Tác giả: Nhóm các Giờ kinh Phụng vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 12 x 18 cm • Số trang: 1218 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Nối lửa cho đời – Kỹ năng sinh hoạt

25,000 
• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 174 • Năm xuất bản: 2007
0 out of 5

Tháng kính thánh tâm

12,000 
• Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 153 • Năm xuất bản: 2011
0 out of 5

Tuần cửu nhật kính thánh Giuse

8,000 
• NXB: Tp. HCM • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 63 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sách kinh ba địa phận: Bùi Chu – Hải Phòng – Thái Bình

28,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 328 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Các thánh dấu chỉ biểu tượng

35,000 
• Tác giả: Hilarie and James Cornwell • Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Huy • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 23.5 cm • Số trang: 184 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Lời nguyện thánh hóa bữa ăn

20,000 
• Tác giả: Ủy ban Loan báo Tin mừng - HĐGMVN & Chương trình Chuyên đề Giáo dục • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 9 x 17 cm  
0 out of 5

Prayer of the Faithful 2019 (Lời Nguyện Tín Hữu)

45,000 
• NXB: Đồng Nai • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 112 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Hoạt cảnh giáng sinh

34,000 
• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 210  
0 out of 5

Thủ bản hội các bà mẹ Công giáo

20,000 
• Tác giả: Cha Jérôme • Dịch giả: Nhóm Sept-Fons • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 10.5 x 16 cm • Số trang: 251 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Sách kinh giáo phận Qui Nhơn

30,000 
• Tác giả: Petrus Nguyễn Soạn • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 9 x 13 cm • Số trang: 523 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tổng luận học thuyết xã hội của Hội thánh

90,000 
• Tác giả: Hội Đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 578
0 out of 5

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma Nói về Chúa Giêsu

50,000 
• Tác giả: Cộng Đồng Chiêm Niệm Kitô Giáo Thế Giới • Dịch giả: Hương Vĩnh • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 207  
0 out of 5

Phật giáo & Công giáo

Hết Hàng
• Tác giả: Jorathe Nắng Tím • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 99 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Ý nghĩa quyền bính trong Giáo hội

Hết Hàng
• Tác giả: Jorathe Nắng Tím • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 206 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Lời cuối Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI – Trò chuyện với Peter Seewald

60,000 
• Nguyên tác: Benoit XVI, Dernière Conversations avec Peter Seewald • Tác giả: Peter Seewald • Chuyển ngữ: Nguyễn Cao Luật và Anh em • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đa Minh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 23.5 cm • Số trang: 356 • Năm xuất bản: 2017
Giảm Giá
0 out of 5

Để đọc Đức Giêsu thành Nazareth

21,000  15,000 
• Tác giả: Frédéric Louzeau • Chuyển ngữ: Lm Aug. Nguyễn Văn Trinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 154 • Năm xuất bản: 2012
Loading...