0 out of 5

Tình thơ mân côi và “Lectio Divina”

27,000 
• Tác giả: Song Lam • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 137 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu với ĐGH Phanxicô

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Hộp • Kích thước: 7 x 14cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Chỉ có một điều cần thôi

48,000 
• Tác giả: Henri M. Nouwen •  Dịch giả: Lm Nguyễn Đức Thông • Nhà xuất bản: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 280 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2013
0 out of 5

Ký ức và hòa giải Giáo hội và những lỗi lầm trong quá khứ

18,000 
• Tác giả: Ủy ban Thần học Quốc tế •  Chuyển ngữ: Lm Phêrô Nguyễn Quang Sách • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 101 • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • NXB: 2013
0 out of 5

Vì một sinh thái học nhân bản

45,000 
• Tác giả: ĐTC Biển Đức XVI •  Chuyển ngữ: Ths. Nguyễn Thái Đông - Ts. Nguyễn Hồng Giáp • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 235 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2017
0 out of 5

Đối thoại những vấn đề khoa học và đức tin

50,000 
• Tác giả: Lm Đan Vinh • NXB: Phương Đông • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 228 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

25 câu hỏi về dấu chỉ và biểu tượng của niềm tin Công giáo

15,000 
• Tác giả: Les Miller • Dịch giả: Nt. Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12.5 x 20.5 • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 69 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

25 câu hỏi về Đức giáo hoàng

15,000 
• Tác giả: Les Miller • Dịch giả: Nt. Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12.5 x 20.5 • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 70 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

25 câu hỏi về học thuyết xã hội học của giáo hội Công giáo

15,000 
• Tác giả: Les Miller • Dịch giả: Nt. Vũ Thị Thu Thủy • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 12.5 x 20.5 • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 59 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Dẫn vào sứ mạng học

39,000 
• Tác giả: Lm Lê Côn Đức • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 201 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Hành trình giải thoát Abraham và Sarah hôm qua và hôm nay

17,000 
• Tác giả: Carlos Mesters • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Giáo hoàng John XXIII mẫu gương và bậc thầy của các nhà lãnh đạo

68,000 
• Tác giả: Cha BoB (Bernard R.) Bonnot • Dịch giả: Lưu Văn Hy • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 361 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Tinh thần lãnh đạo của Giáo hoàng dòng Tên đầu tiên

54,000 
• Tác giả: Chris Lowney • Chuyển ngữ: J.B Thái Hòa • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 277 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Kinh mân côi – Một kho tàng cần được tái khám phá

30,000 
• Tác giả: Tân Đan Sĩ, O.Cist • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 174 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Linh mục cho ngàn năm thứ ba

140,000 
• Tác giả: TGM Timothy M. Dolan • Dịch giả: Lm Trân Đình Quảng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 451 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Cử hành phụng vụ bí tích

52,000 
• Tác giả: Lm. Phạm Đình Ái. • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 257 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Giảng thuyết một nghệ thuật

30,000 
• Tác giả: Ferdinand Valentine • Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 169 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Cuốn sách của các vị bề trên

56,000 
• Tác giả: Louis Colins, CssR • Bản tóm lược: Lm. Vũ Văn Tự Chương • NXB: Hồng Đức • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 292 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Sống Đạo – GA

80,000 
• Tác giả: TGM Xuân Lộc • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 795 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Linh đạo Kitô giáo: Một phác họa lịch sử

37,000 
• Tác giả: George A. Lane, SJ • Dịch giả: Tony Nguyễn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 105 • Năm xuất bản: 2018
Loading...