0 out of 5

Về miền đất thánh

80,000 
• Tác giả: Huỳnh Bà Song • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 380 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Cuộc đời và tác phẩm của linh mục Đặng Đức Tuấn

100,000 
• Tác giả: Lm.  Đặng Đức Tuấn • NXB: Tổng hợp Tp. HCM • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 301 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Sáng tác ca khúc và hợp xướng

60,000 
• Tác giả: Hải Nguyễn • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 199 • Năm xuất bản: 2013
0 out of 5

Ca khúc thánh ca 2

20,000 
• Tác giả: Nguyễn Ngọc Thức • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 67
0 out of 5

Bàn về thánh nhạc

30,000 
• Tác giả: Lm. Kim Long • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20.5 cm • Số trang: 148
0 out of 5

Nhạc lý căn bản

7,000 
• Tác giả: Lm. Kim Long • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 90
0 out of 5

Đối âm

12,000 
• Tác giả: Lm. Kim Long • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 134  
0 out of 5

Luyện tiếng

6,000 
• Tác giả: Lm.Kim Long • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 54  
0 out of 5

Luyện giọng 15 phút ca đoàn tập 1

8,000 
• Tác giả: Ngọc Linh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 51  
0 out of 5

Những bài viết về thánh nhạc phụng vụ

25,000 
• Tác giả: An-tôn Tiến Linh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 138 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đào tạo linh mục định hướng và chỉ dẫn

80,000 
• Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 2 cuốn • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Mưa hồng ánh thiêng

50,000 
• Tác giả: TT Mục vụ Tổng Giáo phận Tp. HCM - Học viện Mục vụ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 378 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Theo bước chân Thầy thơ

50,000 
• Tác giả: Trầm Hương Thơ • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20.5 cm • Số trang: 289 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Tiểu sử cha Khâm Đặng Đức Tuấn

13,000 
• Tác giả: Nguyễn Đình Đầu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 87 • NXB: 2012
0 out of 5

Tân phúc âm hóa cuộc sống ngang qua cái chết

55,000 
• Tác giả: Lm. Đỗ Văn Thụy • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 430 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Kết hôn với người Công giáo

22,000 
• Tác giả: Michael Henesy • Dịch giả: Lm Giuse Phạm Đức Tuấn • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 164 • Năm xuất bản: 1999
0 out of 5

Thưởng thức lời Chúa

30,000 
• Tác giả: Fr. Bernard Gaudeul • Dịch giả: Trần Thiết và Fr. Bảo Tịnh O.Cist • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 157 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Hướng đạo tổng quan

12,000 
• Tác giả: Hươu Khiêm Nhường • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 10 x 14.5 cm • Số trang: 130 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Thánh Augustinô vị thánh của trí tuệ

20,000 
• Tác giả: René Fulop - Miller • Chuyển ngữ: Lm. Đặng Xuân Thành • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 111 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Đức Giêsu trước khi có Kitô giáo

60,000 
• Tác giả: A. Nolan • Dịch giả: Lm. Vương Đình Bích • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 271 • Năm xuất bản: 2008
Loading...