0 out of 5

150 khơi lửa trong tim

12,000 
• Tác giả: Ban Mục vụ Giới trẻ Sa-lê-diêng • Kích thước: 10 x 15 cm • Số trang: 47  
0 out of 5

Nguyễn Trường Tộ hôm qua và hôm nay

60,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tri Thức • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 234 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Lịch sử phát triển Công giáo ở Việt Nam

400,000 
• Tác giả: Trương Bá Cần • NXB: Tôn Giáo Hà Nội • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 17 x 25.5 cm • Số trang: Bộ 2 tập • Năm xuất bản: 2008
0 out of 5

Lịch sử chữ quốc ngữ 1620 – 1659

31,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 222
0 out of 5

Hòa mình vào xã hội Việt Nam

34,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 263 • NXB: 2008
0 out of 5

Tản mạn lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam

20,000 
• Tác giả: Ronald Rolheiser • Dịch giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 335
0 out of 5

Dòng Tên trong xã hội đại Việt 1615 – 1773

81,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 615
0 out of 5

Dòng tên thời kỳ khai sinh & Phát triển

34,000 
• Tác giả: Hoàng Sóc Sơn, SJ • Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 243
0 out of 5

Dòng Mến thánh giá những năm đầu

23,000 
• Tác giả: Đỗ Quang Chính • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 167
0 out of 5

Để đọc các giáo phụ

50,000 
• Tác giả: Adalbert-G. Hamman • Chuyển ngữ: Minh Thanh Thủy - Lm. Trần Ngọc Anh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 298 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Hoa trái ở phương Đông

59,000 
• Tác giả: Klaus Schatz, S.J • Dịch giả: Phạm Hồng Lam • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 322 • Năm xuất bản: 2017
Loading...