Nổi Bật
0 out of 5

Từ điển công giáo

350,000 
• Tác giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 17 x 24 cm • Số trang: 1220 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bài chia sẻ 3 Anh ngữ công giáo

160,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 440 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Bài chia sẻ 2 Anh ngữ công giáo

160,000 
• Tác giả: Bằng Hữu và Nhóm Bạn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 432 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Một tầm nhìn về giáo dục anh ngữ, thần học, mục vụ tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 586 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ Công giáo tập 1

110,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 897 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sổ tay dịch thuật anh ngữ công giáo tập 2

85,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 467 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Ngữ pháp tiếng anh

250,000 
• Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1148 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Bạo lực học đường qua nghiên cứu và khảo sát

60,000 
• Tác giả: Lm. Trần Công Thuận • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 518 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Mật khẩu để đọc Tin mừng

22,000 
• Tác giả: Marc Sevin •  Chuyển ngữ: Lm Phaolô Nguyễn Minh Chính • Nhà xuất bản: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 109 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2016
0 out of 5

Điển ngữ thần học Thánh kinh

220,000 
• Tác giả: Philippus Gomez • Dịch giả: Phân Khoa TH Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 1766 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Từ điển và danh từ triết học

140,000 
• Tác giả: Trần Văn Hiến Minh • NXB: Phương Đông • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 647 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Từ vựng triết thần căn bản Pháp việt – Việt pháp

80,000 
• Tác giả: Ngô Minh và Nguyễn Thế Minh • NXB: Phương Đông • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 485 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Từ điển thần học Công giáo

230,000 
• Tác giả: Josheph Doré • Chuyển ngữ: Hoàng Xuân Việt • Hiệu đính: Thiên Hựu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 926 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Từ điển thần học giản yếu

120,000 
• Tác giả: Gerald O'collins và Edward G. Farrugia • Chuyển ngữ: Lưu Văn Hy • Hiệu đính: Thiên Hựu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 445 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Làm thế nào để hiểu một thánh đường – Hướng dẫn giúp hiểu các biểu tượng và hình ảnh trong các nhà thờ

60,000 
• Tác giả: Richard Taylor • Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Huy • NXB: Tôn Giáo • Số trang: 339 • Năm xuất bản: 2014
0 out of 5

Kiến trúc nhà thờ công giáo theo tinh thần Công đồng Vaticanô II

80,000 
• Tác giả: Steven J. Schloeder • Dịch giả: Vũ Văn Thuấn - Nguyễn Đình Diễn • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 371 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Xã hội học Mỹ – Những nghiên cứu thực nghiệm điển hình

45,000 
• Tác giả: Lê Minh Tiến • NXB: Trẻ • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 215 • NXB: 2009
0 out of 5

Hướng dẫn thực hành nghiên cứu

25,000 
• Tác giả: Peter Henrici • Dịch giả: Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm • NXB: Từ Điển Bách Khoa • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 151 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu qua tấm khăn liệm Turin

125,000 
• Tác giả: An Thiện Minh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 15 x 123 cm • Số trang: 455 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Thuật ngữ thần học Anh – Việt

70,000 
• Tác giả: Học viện Đaminh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 447 • Năm xuất bản: 2014
Loading...