Phụng vụ thánh thể

Giá:30,000

• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 211

• Năm xuất bản: 2001

Còn hàng