Phát triển toàn diện tài năng – Trí tuệ & Tin mừng tận căn

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Louis Roy, O.P

• Chuyển ngữ: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 142

• Năm xuất bản: 2015

Hết hàng