Cổ col linh mục

Liên hệ

• Size: từ 35-48 cm

• Xuất xứ: Italia

• Đặc tính: dẻo mềm

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt