Pastoral creativity amid the covid-19 pandemic

Giá:100,000

• Tác giả: Lm. Anthony Lê Đức, SVD Và Lm. Đaminh Nguyễn Quốc Thuần

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 243

• Năm xuất bản: 12/2021

Còn hàng